Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

inlines

Bidrag och stöd

I Karlskoga kommun är vi stolta över vårt rika föreningsliv och vill gärna uppmuntra till aktivitet, engagemang och nytänkande. Kommunen erbjuder ekonomiskt stöd till föreningar som uppfyller vissa villkor.

Barn- och ungdomsföreningar, sociala föreningar, kulturföreningar, funktionsnedsattas föreningar och uppdragsföreningar ansöker om bidrag under perioden
1 juni - 1 oktober.

Studieförbund och SISU ansöker om bidrag under perioden 1 juni - 31 oktober.

Ansökningar som kommer in efter sista anmälningsdag drabbas av förseningsavgifter. Mer information finns längre ner.

Ansökan görs endast online.

Du behöver först administrera din förening via föreningsadministration för att kunna ansöka om bidrag online. Har ni tappat bort inlogg eller har frågor så kontakta: Marina Södahl, 0586-61420, marina.a.sjodahl@karlskoga.se

Vem kan få föreningsbidrag? Allmänna krav 

För att en förening ska komma ifråga för att få ekonomiskt stöd ska följande allmänna grundvillkor vara uppfyllda.

Föreningen ska

 • ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen
 • bygga på demokratiska grunder och vara öppen för alla som följer föreningens stadgar
 • ha minst 10 medlemmar som regelbundet deltar i föreningens verksamhet. Undantag kan göras under ett år för förening som tillfälligt har färre än 10 medlemmar
 • uppfylla de krav som föreningen fastställer genom sina stadgar och årsmötesbeslut
 • ta ut en egenavgift/medlemsavgift av medlemmarna
 • ha erhållit ett organisationsnummer från Skatteverket
 • årligen till kommunen lämna in grunduppgifter om bland annat föreningens adress och kontaktpersoner enligt fastställd blankett
 • bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar samt sitt säte i Karlskoga
 • om den är berättigad till Lok-stöd, söka detta innan ett kommunalt bidrag kan utgå.

Detta ska skickas in med bidragsansökan

 • Verksamhetsberättelse från föregående år.
 • Resultatrapport för föregående år.
 • Balansrapport för föregående år.
 • Revisionsberättelse (underskrivet) från föregående år.
 • Verksamhetsplan för nästkommande år.
 • Budget för nästkommande år.
 • Drog- och alkoholpolicy.

Vem kan inte få föreningsbidrag?

Föreningar kan inte få ekonomisk stöd om den tillhör någon av följande kategorier:

 • Ekonomiska föreningar.
 • Politiska föreningar.
 • Elevföreningar.
 • Stödföreningar (supporterklubbar med flera).
 • Pensionärsföreningar.
 • Företagsklubbar/föreningar.
 • Riksföreningar.
 • Länsföreningar.
 • Nystartade föreningar (kortare tid än 6 månader).
 • Föräldraföreningar.

Läs mer i Riktlinjer för Karlskoga kommuns stöd till civilsamhälletPDF

Förseningsavgift

Ansökningar som kommer efter sista ansökningsdag drabbas av förseningsavgifter

 • 1-7 dagar för sent: avdrag 10 %
 • 8-14 dagar för sent: avdrag 50 %

Ansökan som kommer mer än 14 dagar för sent tas inte upp till förhandling. Kommunen påminner inte om saknad ansökan.

Ung Peng

Till ungdomar som vill arrangera aktiviteter för andra ungdomar i Karlskoga finns Ung peng att söka.

Ung peng

Uppdaterad 2020-04-14