Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Anmäl infartsskyltning

Den som är arrangör för ett evenemang kan anmäla intresse för infartsskyltning till Turistbyrån med hjälp av formuläret nedan. Anmälan senast en vecka innan evenemanget äger rum.

För att evenemanget ska bli publicerat

Evenemanget ska vara av publikt intresse. Om många evenemang inträffar samtidigt väljer turistbyrån att publicera de evenemang som ger Karlskoga bäst marknadsföring och har ett brett publikintresse.

Andra meddelanden än evenemang

Vid tillgång på plats på infartsskyltarna kan även andra typer av meddelanden av allmänt intresse publiceras, till exempel erbjudanden om jobb, affärer som har något jubileum eller liknande. Kriterierna är att endast företag, föreningar eller andra organisationer kan anmäla meddelanden till infartsskyltningen.

Räddningstjänst tar över skyltarna om de behöver meddela fara eller olyckshändelser som berör invånare eller förbipasserande.

Meddelandets längd

Arrangören får två rader till sitt förfogande, varje rad har plats för cirka 20 tecken, inklusive mellanslag. Datum måste alltid stå först. Inga förkortningar godkänns om de inte är allmänt vedertagna.

För att kunna hjälpa till ytterligare med marknadsföring av evenemanget samt svara på förfrågningar från kunder, vill turistbyrån också ha uppgifter om plats för evenemanget, klockslag, kontaktperson, pris, biljettförsäljning samt arrangörens fakturaadress.

Pris

Företag: 1000 kronor, exklusive moms
Föreningar: 500 kronor

Avgiften faktureras.

Obs! Utan fakturaadress publiceras inte evenemanget.

Anmäl evenemang till infartsskyltningen:Kontaktuppgifter
KontaktuppgifterUppdaterad 2020-06-15