Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

barn som spelar boll

Taxor och avgifter

Taxorna gäller under 2020 om inget annat anges. Vid debitering gäller minimiavgiften 100 kr. Dubbel ordinarie taxa gäller för de som önskar hyra och kommer från annan kommun än Karlskoga kommun.

Uthyrningsverksamhet

Subventionen gäller barn- och ungdomsorganisationernas verksamhet för åldrarna
0-25 år samt sociala och föreningar för funktionsnedsatta. Som ungdomsverksamhet räknas uthyrningstillfällen, där minst hälften av deltagarna är under 25 år. Seniorlag räknas som vuxna oavsett ålder.

Subventionerad lokalupplåtelse gäller verksamhetsformer som studiecirklar, kurser, träning, årsmöten, övriga möten. Föreningar kan hyresfritt boka lokaler i Nya folkets hus för möten/utbildningar. Föreningar med hemvist på Nobelområdet bokar hyresfritt lokal för möten/utbildningar i Nobelhallen.

Lokalerna ska vara anvisade av lokalbokningen och utnyttjade för att subventionen ska gälla. Vid avbokning senare än två dagar före hyrestillfället, debiteras full hyreskostnad. Bokad, ej utnyttjad tid, debiteras efter gällande taxa, 500 kr. Vid uthyrning till kommersiell verksamhet sluts speciella hyresavtal. Verksamheter från andra kommuner debiteras dubbel ordinarie taxa.

Subventionerad lokalupplåtelse, för föreningar utan egna internhyreskontrakt, debiteras enligt:

Klubblokal/kanslilokal - stor: 5 000 kr/år
Klubblokal/kanslilokal - liten: 3 000 kr/år
Förråd - stort: 1 000 kr/år
Förråd - litet: 500 kr/år
Omklädningsrum: - 1000 kr/år

Hyra ska erläggas avseende:

  • tävlingar med betalande publik
  • kommersiella arrangemang
  • festarrangemang
  • matcher med föreningarnas representations- och veteranlag
  • cuper
  • läger

Ung Peng
Grovstäd/återställning ska alltid genomföras vid lån av Karlskoga kommuns lokaler.
Lån av lokal är kostnadsfritt men en städkostnad kan tas ut om 500 kr/tillfälle vid arrangemang där städning av lokalen måste ske direkt, beroende på efterföljande bokning.

Ung Peng

Arrangemang

I hyrorna för arrangemang ingår endast den ordinarie vaktmästarpersonalen (Nobelanläggningarna). Övrig personal såsom biljettförsäljare, vakter, polis, uppbördsman och extra vaktmästare etc betalas av arrangören. Anläggningarna upplåtes i befintligt skick, ev extra kostnader debiteras arrangören. Samtliga biljetter bekostas av arrangören

SM, NM , EM - kostnadsfria evenemang.

Bassänghyra

Bassänghyra för organiserade föreningar

Bidragsberättigade barn/ungdomsföreningar: 30 kr/tim
Föreningar, träning, vuxna: 275 kr/tim
Övriga föreningar i Karlskoga: 450 kr/tim
Verksamheter från andra kommuner: 900 kr/tim
Lägerverksamhet där KSF, BSHK, KSDK, BKK deltar gemensamt med förening från annan kommun: 250 kr/tim
Evenemang när hela anläggningen stängs: 4 000 kr/dag
Evenemang när baddelen stängs: 2 500 kr/dag
Evenemang när del av baddelen stängs: 1 500 kr/dag

Bassänghyra för skolor

Skolförvaltningen, F-9 simskola + skolbad: 174 500 kr/termin
Degerfors simskola + skolbad: 49 857 kr/termin
Möckelngymnasiet samt övriga skolor i Karlskoga: 200 kr/tim
Skolor utanför Karlskoga: 500 kr/tim
Simlärare (max 10 barn/simlärare): 300 kr/tim/lärare
Badmästarutbildning Möckelngymnasiet (max 10 elever): 100 000 kr/termin

Bibliotek

Hörsalen

Föreningar: Ingen kostnad vid möten/utbildningar
Övriga: 700 kr/ heldag, 350 kr/ halvdag

Sammanträdesrum

Föreningar: Ingen kostnad vid möten/utbildningar
Övriga: 400 kr/heldag, 200 kr/halvdag

Samarrangemang med biblioteket. Ingen kostnad.
Vid kommersiell verksamhet slutes avtal speciellt.

Bregårdskolans aula

Ungdomsföreningar, repetition: 30 kr/tim
Seniorföreningar, repetition: 95 kr/tim
Repetition privat/företag: 200 kr/tim
Föreningar samt arrangemang (exkl vaktmästare): 1 200 kr/dag
Övriga (exkl vaktmästare): 4 000 kr/dag
Vaktmästare: 600 kr/tim

Kostnad tillkommer för ytterligare teknik och personalbehov.

Gräs- och friidrottsanläggningar

Bidragsberättigade barn/ungdomsföreningar: 30 kr/tim.
Seniorföreningar: 175 kr/tim.

A-plan, inkl friidrottsanläggningen, seniormatcher, tävlingar med entréintäkter:
20% på bruttoentré (min 500 kr)
Seniormatcher, tävlingar utan entré: 500 kr minimihyra

Arrangemang komersiella, grusplan/parkeringar: 2 500 kr/dygn exkl el
Hyra matta: 5 000 kr/tillfälle (max 3 dagar)

Gymnastiklokaler

Gymnastiklokaler, föreningsverksamhet

Bidragsberättigade ungdomsföreningar: 30 kr/tim
Gymnastikhallar, seniorföreningar: 95 kr/tim
Gymnastiksal, seniorföreningar: 80 kr/tim
Gymnastikhall, seniormatch: 20% på bruttoentré (min 350 kr)
Seniormatcher, tävlingar utan entré: 350 kr minimihyra

Gymnastiklokaler, övriga

Gymnastikhallar: 200kr/tim
Gymnastiksal: 180 kr/tim
Kommersiell uthyrning: 250 kr/tim

Övernattning

Gymnastiksal: 700 kr/natt
Gymnastikhall: 1 000 kr/natt
Pingislokal: 700 kr/natt

Idrottsplatser

Planhyra vid följande planer: Bråtenvallen, Källmossens IP, Stråvallen, Strandvallen, Kilsta IP och samt övriga kritade planer.

Matcher, representationslag: 350 kr/tillfälle
Träning, representationslag (A-lag): 10 000 kr/år

Övriga gräsplaner för träning

11-mannaplaner: 1 750 kr/år
9-mannaplaner: 800 kr/år

Konsthallen

Kostnad enligt enskild överenskommelse.

Lotteriverksamhet

Kontrollantarvode: 3% av lotteriets omsättning
Registrering av lotteri: 500 kr tillståndet giltigt 5 år

Nobelanläggningarna

Möteslokal (Nobelhallen)

Föreningar: 350 kr/dag
Övriga: 700 kr/dag

Bordtennishallen (Nobelhallen)

Bidragsberättigade ungdomsföreningar: 30 kr/tim
Seniorföreningar: 85 kr/tim
Bilbingo: 1 850 kr/dag
Extra vaktmästarresurs: 450 kr/tim

Isbana/inlines (Nobelhallen)

Bidragsberättigade barn/ungdomsföreningar: 30 kr/tim
Föreningar, träning, senior: 275 kr/tim
Seniormatcher med entré: 20% på bruttoentréintäkter (min 1 000 kr)
Seniormatcher utan entré: 275 kr/tim
Övriga: 450 kr/tim
Skolor utanför Karlskoga: 500 kr/tim
Verksamhet från andra kommuner: 900 kr/tim

Isbana/inlines (B-hallen)

Bidragsberättigade barn/ungdomsföreningar: 30 kr/tim
Föreningar, träning, vuxna: 275 kr/tim
Övriga: 350 kr/tim
Verksamhet från andra kommuner: 700 kr/tim
Skolor utanför Karlskoga: 400 kr/tim

Kemab Arena

vecka 40-15
Ungdomsföreningar i Karlskoga - hel plan: 100 kr/tim
Ungdomsföreningar i Karlskoga - halv plan: 50 kr/tim
Seniorföreningar i Karlskoga - hel plan: 275 kr/tim
Seniorföreningar i Karlskoga - halv plan: 138 kr/tim
Övriga - hel plan: 1 000 kr/tim

vecka 16-39
Föreningar i Karlskoga, ungdom: 30 kr/tim
Föreningar i Karlskoga, senior: 175 kr/tim
Övriga - hel plan: 500 kr/tim

Lokaler (Nobelstadion)

Endas ordinarie föreningar
Bidragsberättigade ungdomsföreningar: 30 kr/tim
Seniorförening:
80 kr/tim

Nya Folkets Hus

Teatersalongen (inkl foajé)

Föreningar: 1 200 kr/dag
Övriga: 3 200 kr/dag
Ungdomsförening repetition: 30 kr/tim
Seniorförening repetition: 95 kr/tim
Repetition privat/företag: 200 kr/tim

Foajén

Föreningar: 1 000 kr/dag
Övriga, kommersiell verksamhet: 1 600 kr/dag. (1 200 kr efterföljande dagar)

Vid uthyrning av bord, stolar i andra hand, se marknadsservice nedan

Källaren

Föreningar: 825 kr/dag
Föreningar, festarrangemang: 1 800 kr/dag
Övriga, möten/festarrangemang: 3 500 kr/dag

Klubbrum

Föreningar: 525 kr/dag
Föreningar, festarrangemang: 900 kr/dag
Övriga, möten/festarrangemang: 1 800 kr/dag

Sammanträdesrum

B-salen, föreningar: 0 kr/dag
C-salen, föreningar: 0 kr/dag
B-salen, övriga: 700 kr/dag
C-salen övriga: 400 kr/dag

Marknadsservice/övrigt

Stolar: 20 kr/st
Bord: 75 kr/st
Vaktmästeritjänst: 450 kr/tim
Städkostnad: 450 kr/tim
Borttappad tag/extra tag: 50 kr/st

Skolrestaurang Karlberg

Föreningsarrangemang: 350 kr/tillfälle

Uppdaterad 2020-02-04