Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

barn som spelar boll

Taxor och avgifter

Taxorna gäller under 2019 om inget annat anges. Vid debitering gäller minimiavgiften 100 kr. Dubbel taxa gäller för de som önskar hyra och kommer från annan kommun än Karlskoga kommun.

Uthyrningsverksamhet

Subventionen gäller barn- och ungdomsorganisationernas verksamhet för åldrarna 0-25 år samt sociala och föreningar för funktionsnedsatta. Som ungdomsverksamhet räknas uthyrningstillfällen, där minst hälften av deltagarna är under 25 år. Seniorlag räknas som vuxna oavsett ålder.

Subventionerad lokalupplåtelse gäller verksamhetsformer som studiecirklar, kurser, träning, årsmöten, övriga möten. Föreningar kan hyresfritt boka lokaler i Nya folkets hus för möten/utbildningar. Föreningar med hemvist på Nobelområdet bokar hyresfritt lokal för möten/utbildningar i Nobelhallen.

Lokalerna ska vara anvisade av lokalbokningen och utnyttjade för att subventionen ska gälla. Vid avbokning senare än två dagar före hyrestillfället, debiteras full hyreskostnad. Bokad, ej utnyttjad tid, debiteras efter gällande taxa, 500 kr. Vid uthyrning till kommersiell verksamhet sluts speciella hyresavtal. Verksamheter från andra kommuner debiteras dubbel taxa.

Subventionerad lokalupplåtelse, för föreningar utan egna internhyreskontrakt, debiteras enligt:

Klubblokal/kanslilokal - stor: 5 000 kr/år
Klubblokal/kanslilokal - liten: 3 000 kr/år
Förråd - stort: 1 000 kr/år
Förråd - litet: 500 kr/år
Omklädningsrum: - 1000 kr/år

Hyra ska erläggas avseende:

  • tävlingar med betalande publik
  • kommersiella arrangemang
  • festarrangemang
  • matcher med föreningarnas representations- och veteranlag
  • cuper
  • läger

Ung Peng
Grovstäd/återställning ska alltid genomföras vid lån av Karlskoga kommuns lokaler.
Lån av lokal är kostnadsfritt men en städkostnad kan tas ut om 500 kr/tillfälle vid arrangemang där städning av lokalen måste ske direkt, beroende på efterföljande bokning.

Ung Peng

Arrangemang

I hyrorna för arrangemang ingår endast den ordinarie vaktmästarpersonalen (Nobelanläggningarna). Övrig personal såsom biljettförsäljare, vakter, polis, uppbördsman och extra vaktmästare etc betalas av arrangören. Anläggningarna upplåtes i befintligt skick, ev extra kostnader debiteras arrangören. Samtliga biljetter bekostas av arrangören

SM, NM , EM - kostnadsfria evenemang.

Bassänghyra

Bassänghyra för organiserade föreningar

Bidragsberättigade barn/ungdomsföreningar: 30 kr/tim.
Föreningar, träning, vuxna: 275 kr/tim.
Övriga föreningar i Karlskoga: 450 kr/tim.
Verksamheter från andra kommuner: 900 kr/tim.
Lägerverksamhet där KSF, BSHK, KSDK, BKK deltar gemensamt med förening från annan kommun: 250 kr/tim.
Evenemang när hela anläggningen stängs: 4 000 kr/dag.
Evenemang när baddelen stängs: 2 500 kr/dag.
Evenemang när del av baddelen stängs: 1 500 kr/dag.

Bassänghyra för skolor

Skolförvaltningen, F-9 simskola + skolbad: 174 500 kr/termin.
Degerfors simskola + skolbad: 49 857 kr/termin
Möckelngymnasiet samt övriga skolor i Karlskoga: 200 kr/tim.
Skolor utanför Karlskoga: 500 kr/tim.
Simlärare (max 10 barn/simlärare): 300 kr/tim/lärare
Badmästarutbildning Möckelngymnasiet (max 10 elever): 100 000 kr/termin.

Bibliotek

Hörsalen

Föreningar: 500 kr/ heldag, 250 kr/ halvdag.
Övriga: 700 kr/ heldag, 350 kr/ halvdag.

Sammanträdesrum

Föreningar: 250 kr/ heldag, 125 kr/ halvdag.
Övriga: 400 kr/ heldag, 200 kr/ halvdag.

Samarrangemang med biblioteket. Ingen kostnad.
Vid kommersiell verksamhet slutes avtal speciellt.

Bregårdskolans aula

Ungdomsföreningar, repetition: 30 kr/tim
Seniorföreningar, repetition: 95 kr/tim
Föreningar samt arrangemang (exkl vaktmästare): 1 200 kr/dag
Övriga (exkl vaktmästare): 4 000 kr/dag
Vaktmästare: 600 kr/tim

Kostnad tillkommer för ytterligare teknik och personalbehov.

Gräs- och friidrottsanläggningar

Bidragsberättigade barn/ungdomsföreningar: 30 kr/tim.
Seniorföreningar: 175 kr/tim.

A-plan, inkl friidrottsanläggningen, seniormatcher, tävlingar med entréintäkter:
20% på bruttoentré (min 500 kr).
Seniormatcher, tävlingar utan entré: 500 kr minimihyra.

Arrangemang komersiella, grusplan/parkeringar: 2 500 kr/dygn exkl el.
Hyra matta: 5 000 kr/tillfälle (max 3 dagar).

Gymnastiklokaler

Gymnastiklokaler, föreningsverksamhet

Bidragsberättigade ungdomsföreningar: 30 kr/tim.
Gymnastikhallar, seniorföreningar: 95 kr/tim.
Gymnastiksal, seniorföreningar: 80 kr/tim.
Gymnastikhall, seniormatch: 20 % på bruttoentré (min 350 kr)

Gymnastiklokaler, övriga

Gymnastikhallar: 140 kr/tim.
Gymnastiksal: 125 kr/tim.
Kommersiell uthyrning: 250 kr/tim.
Seniormatcher, tävlingar utan entré: 350 kr minimihyra

Övernattning

Gymnastiksal: 700 kr/natt.
Gymnastikhall: 1 000 kr/natt.
Pingislokal: 700 kr/natt.

Idrottsplatser

Planhyra vid följande planer: Bråtenvallen, Källmossens IP, Stråvallen, Strandvallen, Kilsta IP och samt övriga kritade planer.

Matcher, representationslag: 350 kr/tillfälle.
Träning, representationslag (A-lag): 10 000 kr/år.

Övriga gräsplaner för träning

11-mannaplaner: 1 750 kr/år.
9-mannaplaner: 800 kr/år.

Konsthallen

Kostnad enligt enskild överenskommelse.

Lotteriverksamhet

Kontrollantarvode: 3% av lotteriets omsättning.
Registrering av lotteri: 500 kr tillståndet giltigt 5 år.

Nobelanläggningarna

Möteslokal (Nobelhallen)

Föreningar: 350 kr/dag.
Övriga: 700 kr/dag.

Bordtennishallen (Nobelhallen)

Bidragsberättigade ungdomsföreningar: 30 kr/tim.
Seniorföreningar: 85 kr/tim.
Bilbingo: 1 850 kr/dag.
Extra vaktmästarresurs: 450 kr/tim

Isbana/inlines (Nobelhallen)

Bidragsberättigade barn/ungdomsföreningar: 30 kr/tim.
Föreningar, träning, senior: 275 kr/tim.
Seniormatcher med entré: 20 % på bruttoentréintäkter (min 1 000 kr).
Seniormatcher utan entré: 275 kr/tim.
Övriga: 450 kr/tim.
Skolor utanför Karlskoga: 500 kr/tim.
Verksamhet från andra kommuner: 900 kr/tim.

Isbana/inlines (B-hallen)

Bidragsberättigade barn/ungdomsföreningar: 30 kr/tim.
Föreningar, träning, vuxna: 275 kr/tim.
Övriga: 350 kr/tim.
Verksamhet från andra kommuner: 700 kr/tim.
Skolor utanför Karlskoga: 400 kr/tim.

Kemab Arena

vecka 40-15
Ungdomsföreningar i Karlskoga - hel plan: 100 kr/tim.
Ungdomsföreningar i Karlskoga - halv plan: 50 kr/tim.
Seniorföreningar i Karlskoga - hel plan: 275 kr/tim.
Seniorföreningar i Karlskoga - halv plan: 138 kr/tim.
Övriga - hel plan: 1 000 kr/tim.

vecka 16-39
Föreningar i Karlskoga, ungdom: 30 kr/tim.
Föreningar i Karlskoga, senior: 175 kr/tim.
Övriga - hel plan: 500 kr/tim.

Lokaler (Nobelstadion)

Bidragsberättigade ordinarie ungdomsföreningar: 30 kr/tim.

Nya Folkets Hus

Teatersalongen (inkl foajé)

Föreningar: 1 200 kr/dag.
Övriga: 3 200 kr/dag.
Ungdomsförening repetition: 30 kr/tim
Seniorförening repetition: 95 kr/tim

Foajén

Föreningar: 1 000 kr/dag.
Övriga, kommersiell verksamhet: 1 600 kr/dag. (1 200 kr efterföljande dagar).
Vid uthyrning av bord, stolar i andra hand, se marknadsservice nedan.

Källaren

Föreningar: 825 kr/dag.
Föreningar, festarrangemang: 1 800 kr/dag.
Övriga, möten/festarrangemang: 3 500 kr/dag.

Klubbrum

Föreningar: 525 kr/dag.
Föreningar, festarrangemang: 900 kr/dag.
Övriga, möten/festarrangemang: 1 800 kr/dag.

Sammanträdesrum

B-salen, föreningar: 0 kr/dag.
C-salen, föreningar: 0 kr/dag.
B-salen, övriga: 700 kr/dag.
C-salen övriga: 400 kr/dag.

Marknadsservice/övrigt

Stolar: 20 kr/st.
Bord: 75 kr/st.
Vaktmästeritjänst: 450 kr/tim.
Städkostnad: 450 kr/tim.
Borttappad tag/extra tag: 50 kr/st.

Skolrestaurang Karlberg

Föreningsarrangemang: 350 kr/tillfälle

Uppdaterad 2019-04-10