Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

I april: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Cykel

Att cykla är ett snabbt och smidigt sätt att ta sig fram i Karlskoga, här är det nära till det mesta. Vi har cirka 8 mil gång- och cykelvägar som vi snöröjer och vårt mål är att bygga 1,2 kilometer ny gång- och cykelväg per år.

Trygga gång- och cykelvägar är ett högprioriterat mål i kommunens arbete för trafiksäkerhet. I detta arbete tar vi särskild hänsyn till barn, äldre och funktionshindrade där extra fokus ligger i områdena kring skolorna. Vi satsar även mycket pengar på belysning, siktröjning och ordentlig skyltning vid våra gång- och cykelvägar. I våra kvalitetsåtaganden åtar vi oss bland annat att laga trasiga gatlyktor längs gång- och cykelvägar inom en vecka efter anmälan.

Bygger ut cykelnätet

Karlskoga kommun har ett väl utbyggt cykelnät, men vår målsättning är att det ska bli ännu bättre genom att det blir mer lättillgängligt och säkert. Vi kommer under de närmaste åren att bygga nya delar varje år för att knyta ihop alla cykelvägar till ett stort nät.

Cykelpump i centrum

Vid busstationen i Karlskoga, intill det ena cykelgaraget, finns det en cykelpump som är tillgänglig dygnet runt. Den ligger nedanför busshållplatserna, vid cykelgaraget. Där finns också några enklare verktyg så att du kan serva cykeln vid behov.

Uppdaterad 2019-08-27