Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Våld i nära relation 

Att använda våld mot någon är förbjudet enligt lag. Ansvaret ligger alltid hos personen som använder våld, aldrig hos den som blir utsatt. Alla kan utsättas för våld. Du kan få stöd och hjälp för att förändra din situation.

Våld i nära relation handlar ofta om mäns våld mot kvinnor i parrelationer, men kan också handla om kvinnors våld mot män, hbtq-personers våld mot sin partner, föräldrars våld mot barn, vuxna barns våld mot föräldrar och hedersrelaterat våld. När det gäller gruppen äldre och/eller funktionsnedsatta kan våldet även bestå av att vårdare, gode män, personliga assistenter och andra som personen är i beroendeställning till utövar våldet.

Är du utsatt för våld?

Lever du eller har du levt i en relation där någon närstående beter sig på ett sätt som gör att du blir rädd och känner dig otrygg? Personen kan ha varit aggressiv, kontrollerande, hotfull eller utsatt dig för kränkningar. Det kan vara en eller flera personer som utövar kontrollen och våldet. Det kan till exempel vara en partner, en förälder, ett vuxet barn, en anhörig med omvårdnadsansvar eller någon annan närstående.

Kontakta Socialtjänsten i Karlskoga

Kontorstid:

Ring Servicecenter 0586-610 00 och be att få prata med en vuxenhandläggare. Du kan också ringa direkt på telefon: 0586-611 84 och 0586-617 73

Helger och kvällar:

Ring 112 och be att få prata med sociala beredskapen i Karlskoga/Degerfors

Vid akuta ärenden ring 112

För att göra en polisanmälan kontakta 114 14

Gäller det ett barn som blivit utsatt för, eller upplevt våld? Gör en orosanmälan!

Ideella organisationer i Karlskoga

Har du använt våld?

Våld behöver inte vara fysiskt. Våld innefattar även kränkningar, kontroll över ekonomi, hot eller hot om våld, sexuella övergrepp och/eller att förstöra andras ägodelar m.m. Om du känner igen dig eller får oro för någon närstående är du välkommen att kontakta socialtjänsten.

Hur våld kan se ut

  • Fysiskt våld kan vara att bli slagen, knuffad, sparkad, dragen i håret, bli fasthållen, med mera.
  • Sexuellt våld kan vara våldtäkt eller att bli påtvingad andra sexuella handlingar som till exempel oralsex.
  • Psykiskt våld kan vara direkta eller indirekta hot mot en person, barn eller husdjur. Även att bli förlöjligad ingår i psykiskt våld.
  • Social utsatthet kan innebära att bli isolerad och inte får umgås med familj, släkt eller vänner.
  • Materiell och ekonomisk utsatthet är om någon tvingas underteckna dokument som ger negativa konsekvenser eller att egendom förstörs.
  • Personer beroende av vård eller omsorg kan även utsättas för vanvård eller försummelse som otillräckligt med mat, bristande hygien eller undanhållande av medicin.
Uppdaterad 2020-11-19