Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Bild från Snickeriet, en av kompetensförsörjningsenhetens verksamheter.

Bild från Snickeriet, en av kompetensförsörjningsenhetens verksamheter.

 Kompetensförsörjningsenheten 

Det som tidigare var Karlskoga kommuns arbetsmarknadsenhet (AME) ingår numera som en del i kompetensförsörjningsenheten. Enheten arbetar bland annat med att ge arbete och sysselsättning till personer som står utanför arbetsmarknaden.

Så arbetar och samarbetar vi

Kompetensförsörjningsenheten samarbetar med bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, föreningen Funkis och kommunens olika förvaltningar för att att stödja människor att så snabbt som möjligt komma ut i egenförsörjning

Enheten har personer i praktik på olika sysselsättningsplatser och anställningar med stöd i olika former. Samarbetspartners finns i både offentlig och privat sektor. Det finns ett brett utbud av aktiviteter och sysselsättning som passar olika människor. Vi har också personer som är anställda i olika bidragsformer som ett led mot egen försörjning.

Enheten erbjuder arbetssökande kompetenshöjning, exempelvis jobbsök, för att underlätta för den enskilde att få ett arbete eller kanske påbörja en vidareutbildning.

Med vad arbetar personer inom enehten?

Enheten har egna arbetslag som bland annat röjer cykel- och motionsleder, sköter kommunens parker och grönytor. Enheten är också delaktiga i bemanningen av Fixarservice, Kontaktservice, snickeriverkstaden och det tvätteri som kommunen driver.

Feriepraktik

Enheten samordnar även kommunens feriepraktik. Målgruppen är ungdomar som går ur årskurs nio, men även en del ungdomar som går ur ettan på gymnasiet brukar kunna få arbete genom enheten. Feriepraktiken är under tre veckor och fyra timmar per dag.

Erbjuder många möjligheter

Inom enehtenbedrivs en lång rad verksamheter, bland andra de som nämns nedan, men det finns fler. Här finns också en presentation av Föreningen Funkis som kommunen samarbetar med.

Fixarservice

Fixarservice är vaktmästarhjälp som kan hjälpa dig som är äldre eller funktionsnedsatt i Karlskoga kommun med sysslor i vardagen som kan innebära en risk av något slag.

Fixarservice kan hjälpa till med sysslor som hjälp med omflyttning av möbler och lampor, fästa upp sladdar, byta gardiner, smörja lås, byta batterier och glödlampor, montera upp och kontrollera brandvarnare, ta fram jul- och påskpynt eller kanske hänga upp adventsbelysning.

Förbygga olyckor i hemmet

Fixarservice kan även se över ditt hem efter eventuella fall- och olycksrisker. Det kan handla om mattkanter, lösa sladdar eller hala badkar och ge råd hur man kan förebygga olyckor i hemmet.

Fixarservice ska inte ersätta tjänster som kan köpas på fria marknaden eller ges som bistånd. Fixarservice ska göra hemmet tryggare och minska risken för olyckor och fallskador.

Bläddra bland bilderna för att se delar av det som tillverkas i snickeriet.

Snickeriverkstaden

Inom arbetsmarknadsenheten finns en snickeriverkstad där ett tiotal arbetstagare är verksamma som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Snickeriverkstaden gör enklare snickeriuppdrag åt Karlskoga kommun och föreningar.

Verksamheten ger arbetstagarna nya meriter, referenser och kontakter för att vara bättre rustade inför framtida jobbansökningar.

Snickeriet får inte konkurrera med liknade verksamheter och får inte heller gå med vinst.

Betalar bara för material

Då verksamheten grundar sig på en åtgärdsplan för personer som står utanför arbetsmarknaden och ska inte fungera som en permanent arbetsplats åt arbetstagarna.

Här är några av de tjänster som snickeriet kan erbjuda tillverkning och renovering av åt Karlskoga kommun och föreningar:


Bord med sittbänk - utemöbel, olika modeller

 • Bänkar
 • Enklare förråd
 • Lådor för förvaring
 • Golv i släpkärror
 • Gymnastikbänkar
 • Klockor
 • Klotterplank
 • Leksaker
 • Måleriarbeten
 • Saftbord
 • Staket
 • Vindskydd


Beställaren står bara för materialkostnaden.

Föreningen Funkis

Föreningen Funkis är en socialt inriktad förening i Karlskoga som bildades under slutet av 2010.

Funkis vänder sig till personer som av olika anledningar har hamnat utanför arbetsmarknaden. De flesta av våra medlemmar är människor som har någon form av sårbarhet, men det finns också de som av andra anledningar har varit borta från den reguljära arbetsmarknaden under längre tid.

Föreningen erbjuder social gemenskap och anpassade arbetsuppdrag till sina medlemmar. Funkis stod tidigare under kommunal regi, men är numera en fristående förening.

Medlemmarna utför arbete inom bland annat transport, miljövård, trädgårdsskötsel, legoarbeten, pappersåtervinning, enklare flyttjobb och bilvård. Funkis har ett stort samarbete med lokala företag, och det är från dessa de får sina jobb.

Alla pengar som kommer in i föreningen går tillbaka till medlemmarna, oftast i form av resor eller andra fritidsaktiviteter som pyssel eller filmkvällar.

Föreningen Funkislänk till annan webbplats

Mer information

Läs mer om kompetensförsörjningsenheten:

Effektivare samarbete ska få fler i arbete

Uppdaterad 2020-09-07