Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Service och tjänster

Vi erbjuder daglig verksamhet inom service och tjänster i våra gruppverksamheter Fokusgruppen, Team Karlberg, Team BRAS, M-gruppen och Mobila teamet.

Det ges personalstöd på heltid i alla grupper. Vi arbetar tillsammans för att stärka den personliga utvecklingen genom att ta vara på förmågor och styrkor. Vi ger möjlighet att utvecklas utifrån de egna förutsättningarna.

Servicen sker på verksamhetens villkor.

Fokusgruppen

Fokus är en daglig verksamhet för personer inom autismspektrat. På Fokus är arbetet pedagogiskt strukturerat med scheman som utformats utifrån varje persons egna behov, kunskap, förmåga - och i möjligaste mån också intresse.

Uppgifterna är varierade: legoarbete, data, inköp, bakning med mera.

Gruppen består av nio arbetstagare, tre arbetshandledare och en personlig assistent.

M-gruppen

M-gruppen är en daglig verksamhet som är sysselsatt med att utföra tjänster åt Karlskoga bibliotek.

M-gruppen erbjuder tjänsten "Boken-kommer" som är till för enskilda låntagare som av olika anledningar inte själva kan ta sig till biblioteket. Gruppen levererar även böcker till skolor och barnomsorgen i Karlskoga.

Mobila teamet

Mobila teamet är en servicegrupp som utför tjänster, framför allt jobb utomhus till privatpersoner och företag.

Våra kunder är privatpersoner, företag och föreningar. Har ni behov att få enklare tjänster utförda inom trädgård, körning av grovsopor eller något annat?

Kontakta ansvarig arbetshandledare om du vill boka oss för ett uppdrag.

Eventuella inkomster går direkt tillbaka till daglig verksamhet.

Team BRAS

Team BRAS är en daglig verksamhetsgrupp som är placerad på räddningstjänsten.

Vi utför olika ärenden åt personalen, kokar kaffe, hämta bröd och förbereder inför olika utbildningar som genomförs, återvinner papper och kartong från de olika kontoren.

Tvättar och vaxar personbilarna och ibland även brandbilar på fredagar. Vi hjälper också till med gräsklippning, snöskottning och sandning av utemiljön.

Team Karlberg

Team Karlberg är en daglig verksamhetsgrupp på Karlbergsskolan som mest jobbar med återvinning.

Teamet samlar och sorterar återvinningsmaterial från skolan som bland annat papper, kartong, plast, batterier, glas, färgpatroner och lampor. Materialet skickas sen vidare till miljöstationen i Karlskoga. Man ansvarar även för insamling av upphittat gods på skolan.

Tre gånger i veckan hämtar Team Karlberg mellanmål från skolköket och lämnar till olika fritidsgrupper, torkar bord, vattnar blommor, plockar disk i lärarrum, tar emot post och boklådor som sorteras och lämnas till rätt mottagare. Teamet håller också fint på skolgården.

Uppdaterad 2019-01-18