Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Individuella placeringar

En individuell placering via Externgruppen hos någon arbetsgivare i Karlskoga är det naturliga steget vidare från våra gruppverksamheter.

Kontakta ansvarig enhetschef för daglig verksamhet om du vill ha mer information om våra verksamheter eller om du vill göra ett studiebesök hos oss.

Externgruppen

Externgruppen är en verksamhet som arbetar med att hitta företag, myndigheter och organisationer som kan erbjuda personer en individuell daglig placering.

En individuell placering innebär att man har sin dagliga verksamhet exempelvis på ett företag. En arbetshandledare är med under inskolningen på arbetsplatsen för att stödja och handleda både arbetstagaren och de som arbetar på företaget. På företaget ska även en kontaktperson finnas som fungerar som stöd till personen.

Erbjud en plats

Arbetshandledaren gör regelbundna besök och uppföljningar. Huvudansvaret ligger på kommunens verksamhet.

Vi söker alltid efter företag som kan erbjuda personer en individuell daglig verksamhets- placering i sin verksamhet.

Om du vill veta mer om vad det innebär att erbjuda en individuell daglig placering på just ditt företag kontakta kommunen via Servicecenter.

Uppdaterad 2017-04-06