Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Café Pärlan och Café Solen

Vi erbjuder daglig verksamhet på två egna caféer. Café Pärlan är en gruppverksamhet där man har personalstöd på heltid. Även Café Solen är en gruppverksamhet. Personerna som har sin verksamhet där klarar sig utan kontinuerligt personalstöd.

Stärkande för individen

Vi arbetar i alla våra verksamheter med att stärka den personliga utvecklingen hos våra brukare. Det sker genom att ta tillvara förmågor och stötta i svårigheter. Det ger möjlighet att kunna utvecklas utifrån de egna förutsättningar.

Ett naturligt steg vidare från en gruppverksamhet kan vara att gå till en individuell placering hos någon arbetsgivare i Karlskoga via Externgruppen.

Café Pärlan

Café Pärlan är ett elevcafé för elever och personal på Bregårdsskolan där vi säljer egentillverkade smörgåsar, kaffe, te, varm choklad och frukt. Caféet säljer även skrivmaterial till de som behöver det. På morgnarna har vi beställningar på smörgåsar från olika personalgrupper i kommunen.

Café Pärlans arbetstagare håller också rent och snyggt i café lokalerna, sköter disken, tar emot varor och går ärenden.

Mycket kundkontakt

Om du är intresserad av att arbeta med oss, så är det bra för att veta att här möter vi mycket människor. Vissa tider på dagen strömmar det in mycket kunder.

Alla är delaktiga i att anpassa arbetet utifrån intressen och förmåga. Café Pärlan arbetar med scheman som är anpassade efter individen, muntliga och skriftliga instruktioner, bild och teckenstöd, med mera. Här finns hjälp och stöd för ökad självständighet och utveckling.

Öppettider
Måndag - fredag: 09:15 - 14:00
Lunchstängt: 11:15 - 11:45

Café Solen

Café Solen är ett kaféverksamhet för socialförvaltningens personal på Baggängsvägen 65. Försäljning av mackor, sötsaker, dryck och frukt, med mera.

Café Solen tar också emot beställningar på fika till möten som hålls i huset.

Arbetstagarna håller också rent och snyggt i cafélokalerna, sköter disken och allt annat som behöver göras i en caféverksamhet.

Öppettider
Måndag - torsdag: 08.00 - 15.00
Fredag: 08.00-13.30

Uppdaterad 2017-06-15