Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Boendestöd – ett stöd i vardagen

Boendestöd är ett stöd för dig som bor i eget boende med psykiska/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Ett boendestöd är personal som stöttar dig i din vardag med ett rehabiliterade syfte. Personalen stöttar dig för att du själv eller i den mån det är möjligt klara av att sköta vardagliga sysslor. Det kan handla om sysslor som hygien, matlagning, tvätt, uträtta ärenden, sköta kontakter eller bryta social isolering.

Utformas individuellt

Boendestödet ska öka dina möjligheter till självständighet, gemenskap och delaktighet i samhället.

Boendestödet utformas utifrån dina behov och funktioner för att du får vara delaktig och få inflytande över din vardag. Tillsammans med dig görs en individuell genomförandeplan där utgångspunkten är vad du vill uppnå för att tydliggöra vilka mål du och personalen arbetar mot.

Uppdaterad 2017-08-21