Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kavaljeren

Kavaljeren är ett boende för äldre personer med långvarig missbruksproblem som har någon form av psykisk funktionsnedsättning eller liknande.

Boendet syftar till att personerna ska få sina behov tillgodosedda samt att ge trygghet och gemenskap. Till Kavaljeren hör sju lägenheter som har bemanning av personal i form av stöd och omsorg.

Kontakta ansvarig enhetschef om du vill ha mer information om boendet. Enhetschefen nås via kommunens Serviceceneter vardagar under kontorstid.

Uppdaterad 2017-05-02