Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Begravningsombud

Begravningsombud i Karlskoga är Irene Tåkvist.

Oavsett vilken religion man har eller vilken kyrka man tillhör är det Svenska kyrkan som ordnar gravplatser åt dem som bor i Karlskoga kommun.

För de som inte tillhör Svenska kyrkan finns det i varje kommun ett begravningsombud. Det är Länsstyrelsen som på förslag från kommunen, förordnar begravningsombudet.

Begravningsombudets uppdrag

Svenska Kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Karlskoga.

Om du inte är medlem i Svenska kyrkan representerar begravningsombudet dig.

Hen är även diskussionspart och medlare om problem skulle uppstå i samband med frågor som rör begravning.

Begravningsombudet:

  • företräder de som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • förstärker länsstyrelsens tillsynsfunktion enligt begravningslagen. Genom ombudet kan staten kontrollera hur församlingen fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.
  • kontrollerar att begravningsavgifter går dit den ska, och granskar församlingens årsredovisning och budget.
  • har rätt att ta del av alla handlingar som avser begravningsverksamheten samt närvara vid sammanträden, ställa frågor, lämna förslag till åtgärder och rikta anmärkningar mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten.
  • ska hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund och ta reda på önskemål som de som inte tillhör Svenska kyrkan kan ha om verksamheten.
  • ska meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker församlingens förslag till begravningsavgift.
  • ska varje år lämna en årsberättelse till länsstyrelsen om verksamheten under det närmast föregående kalenderåret.
Uppdaterad 2017-10-30
Kontakt

Irene Tåkvist
Begravningsombud
076-849 08 19