Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Begravning och avskedsceremoni

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring begravningen eller avskedsceremonin.

Ska avskedsceremonin vara kyrklig, borgerlig eller annat? Var den avlidne medlem i Svenska kyrkan? Svaren på de frågorna kan vara en hjälp för att komma vidare i den praktiska planeringen.

Planera en begravning eller avskedsceremoni

Utformningen och planeringen av ceremonin går att göra på flera sätt, här exempel på några av dem:

Via begravningsbyrå

Om du önskar få hjälp med att ordna begravningsceremoni och allt som behövs inför begravning av din anhörige kan du kontakta en begravningsbyrå. De erbjuder service, mot avgift, att ordna alla typer av avsked och hjälper till efter dina önskemål, oavsett om du vill ha en kyrklig, borgerlig eller annan typ av begravning.

I egen regi

Väljer du själv att ordna med begravning eller avskedsceremoni för din anhörige  ska först ett dödsbevis/läkarintyg skickas in till lokala skattemyndigheten av läkaren som intygat dödsfallet.

Kontakta även begravningsverksamheten i Karlskoga församling för bokning av tid och plats för avskedsceremoni.

Den som leder begravningen kan vara en anhörig, en god vän eller någon helt utomstående som man vill anförtro förrättningen åt.

Om begravningsavgiften

Alla som är folkbokförda i Sverige och betalar skatt betalar också en begravningsavgift oavsett tro och medlemsskap.

Tjänster som ingår i begravningsavgiften är:

 • Gravplats på allmän begravningsplats i 25 år
 • Gravsättning
 • Transport av kista
 • Kremering
 • Lokal för förvaring av stoftet
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
 • Skötsel av begravningsplatsens allmänna ytor

Detta ingår inte i begravningsavgiften:

 • Kista och Svepning
 • Kistdekoration
 • Annonsering
 • Transport av kistan från hem/sjukhus till anvisad lokal för förvaring av stoftet
 • Urna
 • Minnesstund
 • Begravningsceremoni inkl. begravningsförrättare. (Avliden som tillhör Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet)
 • Gravsten
 • Skötsel av gravplats

Exempel på begravningsritualer

Det finns flera typer av begravningsceremonier, här några exempel:

Kyrklig begravning

En kyrklig begravningsgudstjänst erbjuds medlemmar i Svenska kyrkan.

Olika religioner

De stora världsreligionerna har alla olika typer ritual vid begravningar. De religiösa lagarna specificerar hur, när, var, och på vilket sätt den avlidne skall begravas.

Begravning i annan ordning / icke kyrklig begravning

En begravning i annan ordning är ett alternativ när den avlidne eller de anhöriga inte vill ha en kyrklig begravningsgudstjänst. En begravning i annan ordning kan utformas på många olika sätt och vara helt fri från religiösa inslag. Begravningen ger möjlighet till ett personligt avsked för de närstående och kan präglas av deras minnen av den avlidne.

Lokaler för icke kyrklig begravning / avskedsceremoni

I Karlskoga finns lokalerna Barmhärtigetens kapell och Fridens kapell på Östra kyrkogården samt Skogskapellet vid Skogskyrkogården för icke kyrkliga begravningsceremonier.

Hyra av dessa lokaler ingår i begravningsavgiften, vilket alla som bor i Sverige betalar. Den ger rätt till gravsättning på allmän begravningsplats och tillgång till lokal för begravningsceremoni.

Om man önskar ha ceremoni på annan plats tillkommer vanligen kostnader för lokal och transport.

Synpunkter på begravningsceremonin

Är du medlem i Svenska kyrkan, så vänder du dig till dem med dina synpunkter.

Om du inte är medlem i Svenska kyrkan representerar ett begravningsombud dig. Begravningsombudet är även diskussionspart och medlare om problem skulle uppstå i samband med frågor som rör begravning.

Begravningsombud i Karlskoga är Irene Tåkvist.

Kontaktuppgifter

Irene Tåkvist
Begravningsombud
076-849 08 19

Uppdaterad 2017-10-30
Kontakt

Kommunens begravningsförrättare

Peter Krantz
Kommunal begravningsförrättare
070-416 15 56

För finsktalande begravning
Niina Slagner
Kommunal begravningsförrättare
072-932 63 64

Kommunens begravningsombud

Irene Tåkvist
Begravningsombud
076-849 08 19