Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Minnesteam – stöd vid demens

I Karlskoga finns stöd för personer med en demenssjukdom eller stöd till dess anhöriga. Stödet erbjuds av minnesteamet, som bland annat informerar om hur demensvården är uppbyggd och vilka typer av stöd som finns både för den sjuke och för anhöriga.

De som arbetar i teamet är en sjuksköterska och en arbetsterapeut med fördjupad kunskap och yrkeserfarenhet inom demensområdet.

Vi kan erbjuder dig som har problem med minnet:

 • Personligt stöd.
 • Att vara delaktig och stödja dig vid en eventuell utredning i samarbete med vårdcentral och minnesmottagning.
 • Informera om vilka stödåtgärder som finns för dig i kommunen.
 • Göra hembesök eller ta emot besök av dig.

Till dig som vårdar eller stöttar

Kanske har du funderingar eller känner oro då en närstående visar tecken på en demenssjukdom? Välkommen att kontakta oss för att veta mer och hur du ska gå till väga. Du som vårdar eller stöttar en person med nedsatt minne har möjlighet att få stöd och svar på frågor som kan dyka upp.

 • Känner oro inför framtiden?
 • Känner att du inte räcker till?
 • Känner dig ensam?
 • Har svårt att komma ifrån och göra något för din egen skull
 • Har behov av att prata med någon om detta?

Vi kan erbjuda dig som anhörig:

 • Råd och personligt stöd.
 • Enskilda samtal.
 • Information och utbildning i grupp eller enskilt
 • Stöd i kontakter med sjukvård och hemvård.
Uppdaterad 2017-04-10