Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Ansök om stöd eller boende

Om du eller någon i din närhet behöver stöd och hjälp antingen på grund av åldrande eller en funktionsnedsättning så kan den som själv behöver hjälpen ansöka om hemtjänst eller så kan en anhörig kontakta kontakta kommunen.

Så går det till att ansöka

Ansökan om att en person behöver hemtjänst eller boende kan göras skriftligt eller muntligt. Antingen av personen själv eller någon annan.  När ansökan kommit in till kommunen kommer en handläggare att kontakt med den som ansökt eller dennes företrädare.

I det här skedet tar man reda på vilken hjälp som behövs och har rätt till. Ibland räcker det med ett telefonsamtal, annars bokas ett möte för att ta reda på hur behovet av stöd och hjälp ser ut.

Handläggaren och den sökande kommer överens om var mötet ska ske samt vilka personer som ska delta. Under samtalet med dig dokumenterar handläggaren. Efter samtycke kan information även hämtas från andra, till exempel anhörig, sjukhus eller någon annan.

Det som kommer fram sammanställs i en utredning och handläggaren gör utifrån den en bedömning av behovet av stöd och hjälp. Beslutet skickas sedan till den sökande. Ansökan kan beviljas eller avslås. Om ansökan avslås kan den överklagas och det är någon som handläggarenkan hjälpa till med.

Den hjälp som beviljats sätts in så snart det är möjligt.

Om ansökan om vårdboende beviljas erbjuds plats ett boende så snart det finns en ledig plats. Det går inte begära att få en plats på ett visst boende, men kan gärna komma med önskemål.

Avgifter vård och omsorg

Vilken hjälp kan man få i hemmet?

Hemvård är ett samlingsnamn för den hemtjänst och hemsjukvård som ges i Karlskoga kommun.

Hemvård är till för dem som behöver stöd i hemmet för att klara vardagen och de vardagliga sysslorna. Hemvård ska göra det möjligt för dem som behöver stöd i hemmet att få bo kvar hemma så länge som möjligt.

Hemvård kan innebära:

  • Personlig omvårdnad – stöd vid till exempel toalettbesök, på- och avklädning, dusch med mera.
  • Stöd vid måltider.
  • Få matlådor hemlevererade.
  • Stöd med inköp av dagligvaror för eget bruk.
  • Städ och tvätt
  • Hjälp med mediciner och en del sjukvård som såromläggning, provtagning och rådgivning.

All hjälp är utformad efter behov, så exakt vilken hjälp man få med till exempel inköp eller hygien kan variera från person till person. Det eftersom det är viktigt att bibehålla de funktioner man har.

I hemvården arbetar bland annat undersköterskor, arbetsterapeuter och sjuksköterskor.

Vilka boenden finns i kommunen?

I Karlskoga finns fem vårdboenden för personer med stora omsorgsbehov.

Vårdboendena heter Björkliden, Saxlyckan, Skrantahöjden, Lötängen och Torpdalen. Utöver det finns ett korttidsboende, Treklövern.

Korttidsplats kan man få om om man tillfälligt behöver mer stöd och hjälp, eller som avlastning för en anhörig som vårdar i hemmet. Något kösystem till kommunens boenden finns inte utan det är enbart individens behov som styr. Det krävs alltså en ansökan där det bedömts att den sökande inte kan bo kvar hemma och få den hjälp som behövs där på ett bra sätt.

På ett vårdboende finns personal på plats dygnet runt. Boendet är permanent och vid inflytt tar man med sig egna möbler, förutom en höj- och sänkbar säng som finns på boendet.

Mer om boenden här

Sekretess

Alla uppgifter som kommer till socialtjänstens är sekretessbelagda. Det innebär att ingen utomstående har rätt att ta del av vad som skrivits eller kommit till socialtjänstens kännedom utan medgivande från den som informationen berör.

Överklaga beslut

Om din ansökan avslås har du rätt att överklaga beslutet. Då skriver du ner det du tycker är felaktigt och varför och lämnar detta till handläggaren. Handläggaren kan hjälpa dig med överklagan. En första bedömning görs om det kommit fram nya uppgifter eller tidigare felaktigheter som kan ändra beslutet. I så fall tas beslutet upp för ny prövning direkt. I annat fall skickas överklagan till förvaltningsrätten för prövning.

Uppdaterad 2019-04-23