Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Psykisk ohälsa

Har du eller i någon i din närhet behov att få vård på grund av psykisk ohälsa? Vårdcentralen är oftast det första steget för stöd och hjälp och därifrån kan man sedan få komma vidare till specialistvård inom psykiatrin om man behöver.

Vårdcentraler Karlskoga

I Karlskoga kommun finns tre vårdcentraler som du kan vända dig till om du eller någon i din närhet behöver stöd och hjälp, Baggängens vårdcentral, Brickegårdens vårdcentral och Karolina vårdcentral.

Närpsykiatrin i Karlskoga

Hos närpsykiatrin i Karlskoga finns psykiatrisk specialistvård som vänder sig till dig som är vuxen och har svårare psykiska problem eller psykisk sjukdom.

Psykiatri för barn och unga vuxna - BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, finns i Örebro. Mottagningen diagnostiserar och behandlar barn och ungdomar upp till 18 år. BUP samarbetar med barnomsorg, skola, socialtjänst och barnhälsovård.

Jourmottagningen i Örebro

Under kvällar, nätter och helger finns psykiatriska jourmottagningen i Örebro att vända sig till för barn, unga och vuxna.

Uppdaterad 2018-12-12