Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kristeam - POSOM

Psykiskt och socialt omhändertagande.

Inom Karlskoga kommun finns en beredskapsgrupp som har till uppgift att leda och samordna det psykologiska och sociala omhändertagandet av drabbade, anhöriga och personal vid stora olyckor eller katastrofer, förkortat POSOM.

Gruppen kallas in av räddningsledare eller polisens insatsledning.

I POSOM-gruppen ingår representanter från kommunstyrelsens ledningskontor
barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, Bergslagens räddningstjänst, polis, primärvården och kyrkan.

Uppdaterad 2017-03-02