Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Brottsofferstöd

Brottsofferjouren är en frivillig organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka.

Jobbar ideellt

Brottsofferjouren består av ideellt utbildade medmänniskor som ger stöd, hjälp och vägledning till brottsoffer, vittne och anhörig, anhöriga till både brottsoffer och gärningsperson. Ofta upplever den drabbade att han eller hon förlorat kontrollen över sitt liv – då behövs någon som lyssnar och bekräftar det man varit med om.

Tystnadslöfte

Stödpersonen ger vägledning i brottmålsprocessen, stöd vid kontakter med hjälpinstanser som kan ge till exempel psykologisk hjälp, skyddat boende eller ekonomiskt understöd. Det kan vara skönt att få hjälp med myndighetskontakter och bra att få information om rätten till skadestånd. Det kan bli ett samtal eller många. Stödpersonerna, som har tystnadslöfte, kan ge den utsatte medmänskligt stöd och många praktiska råd. Det kan också vara skönt att få hjälp med myndighetskontakter och information om rätten till skadestånd och brottsskadeersättning.

Gratis stöd

Stödpersonen ger stöd genom hela rättsprocessen och utbildade vittnesstöd ger information och stöd i samband med rättegången. Brottet behöver inte vara polisanmält, stödet är gratis och den brottsutsatte kan vara anonym.

Uppdaterad 2017-02-24