Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Akut hjälp

Observera!

I en akut nödsituation och är det alltis SOS-alarm som ska kontaktas på 112.

Vårdguiden, sjukvårdsrådgivning –  1177

Vårdguiden har öppet dygnet runt för råd om vård. Du får svar på om det är något man själv kan göra eller om man behöver besöka sjuksköterska eller läkare. På Vårdguidens webbplats finns en stor mängd information om olika sjukdomar och diagnoser. Här finns också e-tjänster för att komma i kontakt med vårdgivare.

Vårdguidenlänk till annan webbplats

Giftinformation –  010-456 67 00

Giftinformationen svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud. Telefonrådgivningen är tillgänglig, dygnet runt - året om, för allmänheten och sjukvården i hela landet.

Giftinformation

Barn som far illa –  0586-610 90

För att göra en orosanmälan om att barn eller ungdom far illa eller kan vara i behov av hjälp. Man kan också göra en ansökan om hjälp. Telefontider måndag - torsdag 08.30-16.30 fredag 08.30-15.00

Utöver ordinarie arbetstid finns en social beredskap som nås genom polisen på telefon: 112

Brottsofferjour - 0586-576 49

Att bli utsatt för ett brott kan vara en mycket obehaglig upplevelse och det är vanligt att man har det jobbigt med tankar och känslor omkring det som hänt.
Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka.

Brottsofferjouren är en frivillig organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka.

Brottsofferjourenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utsatta kvinnor

Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga-Degerfors är en ideell förening som driver Kvinnohuset i Karlskoga och hjälper alla kvinnor som är i behov av skydd, hjälp och stöd dygnet runt.

I Karlskoga finns också Khatoon är en ideell förening som hjälper utsatta kvinnor och barn.

Khatoonlänk till annan webbplats

Kvinnojouren Magganlänk till annan webbplats

Kvinnofridslinjenlänk till annan webbplats

Psykisk ohälsa

Har du eller i någon i din närhet behov att få vård på grund av psykisk ohälsa? Kontakta vårdcentral, närpsykiatrin eller jourmottagning

Mer om och kontaktuppgifter

Uppdaterad 2019-12-04