Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Akut hjälp

Om du behöver akut hjälp är det inte alltid kommunen som du ska kontakta. Här nedan finns telefonnummer för olika akuta situationer.

Observera!

I en akut nödsituation och är det alltis SOS-alarm som ska kontaktas på 112.

Vårdguiden 1177

Vårdguiden har öppet dygnet runt för råd om vård. På Vårdguidens webbplats finns en stor mängd information om olika sjukdomar och diagnoser. Här finns också e-tjänster för att komma i kontakt med vårdgivare.

Telefon: 1177

Giftinformation

Giftinformationen svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud.

Telefonnummer: 010-456 67 00

Barn som far illa – socialjouren

För att göra en orosanmälan om att barn eller ungdom far illa eller kan vara i behov av hjälp. Man kan också göra en ansökan om hjälp.

Telefon: 0586-610 90

Fax: 0586-610 89

Telefontider måndag - torsdag kl 8.30-16.30 fredag kl 8.30-15.00

Utöver ordinarie arbetstid finns en social beredskap som nås genom polisen på telefon: 112

Brottsofferjour

Att bli utsatt för ett brott kan vara en mycket obehaglig upplevelse och det är vanligt att man har det jobbigt med tankar och känslor omkring det som hänt.

Telefon: 0586-576 49

Våld i nära relationer

Alla kan utsättas för våld. Du kan få stöd och hjälp för att förändra din situation.

Telefon: 0586-611 84, 0586-617 73

Telefontider måndag - torsdag 08.30-16.00 fredag 08.30-15.00, lunchstängt kl 12-13.

Utöver ordinarie arbetstid finns en social beredskap som nås genom polisen på telefon: 112

Läs mer på sidan Stöd vid våld i nära relation.

Utsatta kvinnor

Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga-Degerfors är en ideell förening som driver Kvinnohuset i Karlskoga och hjälper alla kvinnor som är i behov av skydd, hjälp och stöd dygnet runt.

I Karlskoga finns också Khatoon är en ideell förening som hjälper utsatta kvinnor och barn.

Khatoonlänk till annan webbplats

Kvinnojouren Magganlänk till annan webbplats

Kvinnofridslinjenlänk till annan webbplats

Psykisk ohälsa

Har du eller i någon i din närhet behov att få vård på grund av psykisk ohälsa? Kontakta vårdcentral, närpsykiatrin eller jourmottagning. Är läget akut kontakta alltid 112

Andra viktiga telefonnummer

SOS alarm, få och lämna information vid olyckor och kriser - 113 13

Polis, vid händelse som inte är akut - 114 14

Journummer för försvunna barn - 116 000

Viltvårdare i kommunen, jour dygnet runt - 070-687 37 74

El, vatten, avlopp, stadsnät och fjärrvärme - Kontakta Karlskoga energi- och miljölänk till annan webbplats

Uppdaterad 2020-05-20