Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

E-tjänster - Utbildning & barnomsorg

Barnomsorg (förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem)

E-tjänst

Blankett

Edwise

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Nej

Ansökan förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem

Till e-tjänst

Ladda nerPDF

Beräkna avgift

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Nej

Anmäla/ändra schema

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda nerPDF

Ändra inkomst

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda nerPDF

Svara på erbjudande

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Nej

Säg upp plats

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda nerPDF

Anmäl autogiro

Nej

Ladda ner PDF

Delad barnomsorgsplats

Nej

Ladda nerPDF

Ansökan om dispens förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem

Nej

Ladda ner PDF

Ansökan om förhandsbesked, barn från annan kommun- förskola, pedagogisk omsorg

Nej

Ladda nerPDF

Lovplats fritids

Nej

Ladda nerPDF

Unikum

Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nej


Grundskola

E-tjänst

Blankett

Edwise - lärplattform

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Nej

Ansökan till kommunal grundskola i Karlskoga kommun

Nej

Ladda nerPDF

Ansökan om skolskjuts

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Nej

Ansökan om resa till/från fritidshem och nattomsorg

Nej

Ladda nerPDF

Ansökan om undantag från skolplikt (ledighet)

Nej

Ladda nerPDF

Ansökan om modersmålsundervisning

Nej

Ladda nerPDF

Skadeanmälan glasögon

Nej

Ladda nerPDF

Samtycke användade av bilder och rörligt material

Nej

Ladda nerPDF

Låneavtal för personlig i-Pad 

Nej

Ladda nerPDF

Överenskommelse om lån av personlig Chromebook åk 7-9

Nej

Ladda nerPDF

Skada, stöld av Chromebook

Nej

Ladda nerPDF

Skada, stöld av lärplatta

Nej

Ladda nerPDF

Uppsägning av låneavtal lärplatta

Nej

Ladda nerPDF

Lovplats fritids

Nej

Ladda nerPDF

Schema Skrantaskolan

Till e-tjänstöppnas i nytt fönster

Nej

Schema Bregårdsskolan

Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nej

Schema Österledskolan

Till e-tjänstöppnas i nytt fönster

Nej


Gymnasieskola

E-tjänst

Blankett

Dexter - ansökan till gymnasiet Örebro län

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Nej

Ansökan till gymnasiesärskolan

Nej

Ladda nerPDF

It´s learning - lärplattform

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Nej

Skola 24 - frånvaro

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Nej

Skola 24 - informationsbrev och föräldrainloggning

Nej

Ladda nerPDF

Skola 24 - föräldrainloggning myndig elev

Nej

Ladda nerPDF

Anhållan om ledighet

Nej

Ladda nerPDF

Anmälan till prövning

Nej

Ladda nerPDF PDF

Ansökan om inackorderingstillägg

Nej

Ladda nerPDF

Ansökan om resebidrag

Nej

Ladda nerPDF

Information från annan huvudman till hemkommunen när elev avslutar eller avbryter sin utbildning

Nej

Ladda nerPDF

Kontakt vårdnadshavare, kontaktperson

Nej

Ladda nerPDF

Schema Möckelngymnasiet Karlskoga

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Nej

Schema Möckelngymnasiet Degerfors

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Nej

Vuxenutbildning

E-tjänst

Blankett

Ansökan - grund, gymnasie, vård- och omsorgsutbildning

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Nej

Ansökan särvux - särskild utbildning för vuxna

Nej

Ladda ner PDF

Ansökan Yrkesvux - elev från annan kommun

Nej

Ladda nerPDF

Ansökan Yrkeshögskolan - CNC tekniker/produktionstekniker

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Nej

Ansökan Yrkeshögskolan - industriell automatiostekniker

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Nej

Ansökan SFI - svenska för invandrare

Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nej

Application SFI - Swedish for immigrants

For e-servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nej


Fristående verksamhet

E-tjänst

Blankett

Tillstånd att bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem

Nej

Ladda nerPDF

Underlag för barn i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem

Nej

Ladda ner PDF

Ansökan om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd

Nej

Ladda nerPDF

Upphörande av enskild verksamhet

Nej

Ladda nerPDF


Uppdaterad 2020-09-17