Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

E-tjänster - Alla kommunens

Ansökan om bidrag

E-tjänst

Blankett

Karlskoga Barnfond

Nej

Ladda nerPDF

Stiftelsen Bofors Ungdomsgård

Nej

Ladda nerPDF


Delta och påverka

E-tjänst

Blankett

Felanmälan

Till e-tjänst

Nej

Karlskogaförslag

Till e-tjänst

Nej

Tyck om Karlskoga

Till e-tjänst

Nej

Föreningar

E-tjänst

Blankett

Ansökan om registrering av lotteri

Nej

Ladda nerPDF

Lotteriredovisning

Nej

Ladda nerPDF

Deltagande i lovaktivitet

Till e-tjänst

Nej

 

Lokaler & banor

E-tjänst

Blankett

Ansökan om tider i idrottslokaler

Nej

Ladda nerPDF

Boka bana i Stråhallen

Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nej

Kulturskolan

E-tjänst

Blankett

Ansök till Kulturskolan

Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nej

Stipendium

E-tjänst

Blankett

Ansökan kultur- och föreningsförvaltningens stipendium

Till e-tjänst

Nej

Äldre, vård och omsorg

E-tjänst

Blankett

Ansök om autogiro

Nej

Ladda nerPDF

Ansök om boendestöd

Nej

Ladda nerPDF

Ansök om reparationg, besiktning och underhåll

Nej

Ladda nerPDF

Ansök om stöd enligt LSS

Nej

Ladda nerPDF

Ansök om stöd i hemmet

Nej

Ladda nerPDF

Ansök om vårdboende

Nej

Ladda nerPDF

Beställ matlåda

Till e-tjänst

Nej

Anmäl patienskada

Nej

Ladda nerWord

Kontaktformulär – Stöd och Omsorg

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Nej


Pengar och bidrag

E-tjänst

Blankett

Ansök om ekonomiskt bistånd

Nej

Ladda nerPDF (gäller fortsatt stöd)

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Nej

Ladda nerPDF


Tjänster

E-tjänst

Blankett

Fakturera Karlskoga kommun

Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nej


Bygglov

E-tjänst

Blankett

Ansök om bygglov, rivningslov, marklov

Nej

Ladda nerPDF

Kortfattad teknisk beskrivning - blankett

Nej

Ladda nerPDF

Anmäl åtgärd som ej kräver bygglov

Nej

Ladda nerPDF

Ansök om strandskyddsdispens och/eller vattenverksamhet

Nej

Ladda nerPDF

Taxa bygglov

Nej

Ladda nerPDF

 

Avfall, vatten och avlopp

E-tjänst

Blankett

Ansök om undantag från renhållningsordningen

Nej

Ladda nerPDF

Ansök om avloppsanläggning

Nej

Ladda nerPDF

Grannyttrande - avloppsansökan

Nej

Ladda nerPDF

Kontrollplan för enkilt avlopp - blankett

Nej

Ladda nerPDF

Inventering av avlopp

Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ladda nerPDF


Livsmedel

E-tjänst

Blankett

Anmäl registrering av dricksvattenanläggning

Nej

Ladda nerPDF

Anmäl registrering av livsmedelsanläggning

Nej

Ladda nerPDF

Anmäl matförgiftning

Nej

Ladda nerPDF

 

Hälsoskydd, natur och miljö

E-tjänst

Blankett

Ansök om djurhållning

Nej

Ladda nerPDF

Anmäl hälsoskyddsverksamhet

Nej

Ladda nerPDF

Anmäl miljöfarlig verksamhet

Nej

Ladda nerPDF

Ansök om dispens från reservatsföreskrifter

Nej

Ladda nerPDF

Anmäl oljecistern som tas i bruk

Nej

Ladda nerPDF

Anmäl oljecistern som tas ur bruk

Nej

Ladda nerPDF

Anmäl trädfällning

Nej

Ladda nerPDF

Anmäl värmepumpanläggning

Nej

Ladda nerPDF

Anmälan värmepumpanläggning, grannintyg

Nej

Ladda nerPDF

Anmälan av tillfällig mekanisk bearbetning av berg, grus, sand, asfalt med mera

Nej

Ladda nerPDF

Taxa för prövning och tillsyn, miljöbalken

Nej

Ladda nerPDF

Lantmäteriet

E-tjänst

Blankett

Ansök om lantmäteriförrättning

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda nerPDF


Barnomsorg (förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem)

E-tjänst

Blankett

Edwise

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Nej

Ansökan förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem

Till e-tjänst

Ladda nerPDF

Beräkna avgift

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Nej

Anmäla/ändra schema

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda nerPDF

Ändra inkomst

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda nerPDF

Svara på erbjudande

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Nej

Säg upp plats

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda nerPDF

Anmäl autogiro

Nej

Ladda ner PDF

Delad barnomsorgsplats

Nej

Ladda nerPDF

Ansökan om dispens förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem

Nej

Ladda ner PDF

Ansökan om förhandsbesked, barn från annan kommun- förskola, pedagogisk omsorg

Nej

Ladda nerPDF

Lovplats fritids

Nej

Ladda nerPDF

Unikum

Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nej


Grundskola

E-tjänst

Blankett

Edwise - lärplattform

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Nej

Ansökan till kommunal grundskola i Karlskoga kommun

Nej

Ladda nerPDF

Ansökan om skolskjuts

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Nej

Ansökan om omsorgsresa

Nej

Ladda nerPDF

Ansökan om undantag från skolplikt (ledighet)

Nej

Ladda nerPDF

Ansökan om modersmålsundervisning

Nej

Ladda nerPDF

Skadeanmälan glasögon

Nej

Ladda nerPDF

Samtycke användade av bilder och rörligt material

Nej

Ladda nerPDF

Låneavtal för personlig i-Pad 

Nej

Ladda nerPDF

Överenskommelse om lån av personlig Chromebook åk 7-9

Nej

Ladda nerPDF

Skada, stöld av Chromebook

Nej

Ladda nerPDF

Skada, stöld av lärplatta

Nej

Ladda nerPDF

Uppsägning av låneavtal lärplatta

Nej

Ladda nerPDF

Lovplats fritids

Nej

Ladda nerPDF

Schema Skrantaskolan

Till e-tjänstöppnas i nytt fönster

Nej

Schema Bregårdsskolan

Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nej

Schema Österledskolan

Till e-tjänstöppnas i nytt fönster

Nej


Gymnasieskola

E-tjänst

Blankett

Dexter - ansökan till gymnasiet Örebro län

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Nej

Ansökan till gymnasiesärskolan

Nej

Ladda nerPDF

It´s learning - lärplattform

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Nej

Skola 24 - frånvaro

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Nej

Skola 24 - informationsbrev och föräldrainloggning

Nej

Ladda nerPDF

Skola 24 - föräldrainloggning myndig elev

Nej

Ladda nerPDF

Anhållan om ledighet

Nej

Ladda nerPDF

Anmälan till prövning

Nej

Ladda nerPDF PDF

Ansökan om inackorderingstillägg

Nej

Ladda nerPDF

Ansökan om resebidrag

Nej

Ladda nerPDF

Information från annan huvudman till hemkommunen när elev avslutar eller avbryter sin utbildning

Nej

Ladda nerPDF

Kontakt vårdnadshavare, kontaktperson

Nej

Ladda nerPDF

Schema Möckelngymnasiet Karlskoga

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Nej

Schema Möckelngymnasiet Degerfors

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Nej

Vuxenutbildning

E-tjänst

Blankett

Ansökan - grund, gymnasie, vård- och omsorgsutbildning

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Nej

Ansökan särvux - särskild utbildning för vuxna

Nej

Ladda ner PDF

Ansökan Yrkesvux - elev från annan kommun

Nej

Ladda nerPDF

Ansökan Yrkeshögskolan - CNC tekniker/produktionstekniker

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Nej

Ansökan Yrkeshögskolan - industriell automatiostekniker

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Nej

Ansökan SFI - svenska för invandrare

Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ladda nerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Application SFI - Swedish for immigrants

For e-servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Downloadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Fristående verksamhet

E-tjänst

Blankett

Tillstånd att bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem

Nej

Ladda nerPDF

Underlag för barn i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem

Nej

Ladda ner PDF

Ansökan om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd

Nej

Ladda nerPDF

Upphörande av enskild verksamhet

Nej

Ladda nerPDF


Uppdaterad 2020-05-14