Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

E-tjänster - Alla kommunens

Ansökan om bidrag

E-tjänst

Blankett

Karlskoga Barnfond

Nej

Ladda nerPDF

Stiftelsen Bofors Ungdomsgård

Nej

Ladda nerPDF


Delta och påverka

E-tjänst

Blankett

Felanmälan

Till e-tjänst

Nej

Karlskogaförslag

Till e-tjänst

Nej

Tyck om Karlskoga

Till e-tjänst

Nej

Föreningar

E-tjänst

Blankett

Ansökan om registrering av lotteri

Nej

Ladda nerPDF

Lotteriredovisning

Nej

Ladda nerPDF

Deltagande i lovaktiviter

Till e-tjänst

Nej

Föreningar

E-tjänst

Blankett

Ansökan om registrering av lotteri

Nej

Ladda nerPDF

Lotteriredovisning

Nej

Ladda nerPDF

Deltagande i lovaktiviter

Till e-tjänst

Nej

Lokaler & banor

E-tjänst

Blankett

Ansökan om tider i idrottslokaler

Nej

Ladda nerPDF

Boka bana i Stråhallen

Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ladda ner

Kulturskolan

E-tjänst

Blankett

Ansök till Kulturskolan

Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nej

Stipendium

E-tjänst

Blankett

Ansökan kultur- och föreningsförvaltningens stipendium

Till e-tjänst

Nej


Äldre, vård och omsorg

E-tjänst

Blankett

Ansök om autogiro

Nej

Ladda nerPDF

Ansök om boendestöd

Nej

Ladda nerPDF

Ansök om reparationg, besiktning och underhåll

Nej

Ladda nerPDF

Ansök om stöd enligt LSS

Nej

Ladda nerPDF

Ansök om stöd i hemmet

Nej

Ladda nerPDF

Ansök om vårdboende

Nej

Ladda nerPDF

Beställ matlåda

Till e-tjänst

Ladda ner


Pengar och bidrag

E-tjänst

Blankett

Ansök om ekonomiskt bistånd

Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nej

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Nej

Ladda nerPDF


Tjänster

E-tjänst

Blankett

Fakturera Karlskoga kommun

Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nej


Bygglov

E-tjänst

Blankett

Ansök om bygglov, rivningslov, marklov

Nej

Ladda nerPDF

Kortfattad teknisk beskrivning - blankett

Nej

Ladda nerPDF

Anmäl åtgärd som ej kräver bygglov

Nej

Ladda nerPDF

Ansök om strandskyddsdispens och/eller vattenverksamhet

Nej

Ladda nerPDF

 

Avfall, vatten och avlopp

E-tjänst

Blankett

Ansök om undantag från renhållningsordningen

Nej

Ladda nerPDF

Anmälan av avloppsanläggning

Nej

Ladda nerPDF

Kontrollplan för enkilt avlopp - blankett

Nej

Ladda nerPDF

Livsmedel

E-tjänst

Blankett

Anmäl registrering av dricksvattenanläggning

Nej

Ladda nerPDF

Anmäl registrering av livsmedelsanläggning

Nej

Ladda nerPDF

Anmäl matförgiftning

Nej

Ladda nerPDF

Hälsoskydd, natur och miljö

E-tjänst

Blankett

Ansök om djurhållning

Nej

Ladda nerPDF

Anmäl hälsoskyddsverksamhet

Nej

Ladda nerPDF

Anmäl miljöfarlig verksamhet

Nej

Ladda nerPDF

Ansök om dispens från reservatsföreskrifter

Nej

Ladda nerPDF

Anmäl oljecistern som tas i bruk

Nej

Ladda nerPDF

Anmäl oljecistern som tas ur bruk

Nej

Ladda nerPDF

Anmäl trädfällning

Nej

Ladda nerPDF

Anmäl värmepumpanläggning

Nej

Ladda nerPDF

Anmälan värmepumpanläggning, grannintyg

Nej

Ladda nerPDF

Lantmäteriet

E-tjänst

Blankett

Ansök om lantmäteriförrättning

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda nerPDF


Uppdaterad 2019-03-05