Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

12 oktober 2020 - Kommun & politik

Karlskoga kommuns arbete med nationella minoriteter

I Sverige finns det fem erkända nationella minoriteter; samer, judar, romer, tornedalingar och sverigefinnar. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft i Sverige den 1 januari 2010.

2019 reviderades lagen så att minoriteternas rättigheter stärktes ytterligare. Kommunerna och regionerna är till exempel skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Detta har gjorts även i Karlskoga kommun som anslöt sig till finskt förvaltningsområde 2012.

Karlskoga kommun har haft förvaltningarnas handlingsplaner för implementering av finskt förvaltningsområde samt den förstärkta minoritetslagen som grund till både riktlinjerna och målen. De förra handlingsplanerna gjordes 2015 och reviderades 2017. Eftersom man visste att den förstärkta lagen skulle träda i kraft, så reviderades inte de dåvarande handlingsplanerna utan kommunstyrelsens ledningskontor väntade på den förstärkta lagen.

Den största ändringen är att sverigefinnarna i Karlskoga har rätt till omsorg helt eller till väsentlig del på finska. I kommunen finns redan en finsk vårdboendeavdelning och genom Karlskogaförslag är den andra på gång. Även en finsk förskoleavdelning är i startgroparna. Det finns även andra delar som redan nu är uppfyllda eller på väg att uppfyllas.

Dokumenten godkändes av kommundirektören i april och fullmäktige godkände ”Karlskoga kommuns minoritetspolitiska arbete 2020-2022” i september. Båda dokumenten har samråtts med sverigefinska rådet, där det sitter ledamöter från varje nämnd samt kommunens sverigefinnar.

Nu börjar arbetet i förvaltningarna för att nå de målen som fastställts

Mer information

Minoritetspolitiska arbetet i Karlskoga kommun -riktlinjePDF

Minoritetspolitiska arbetet i Karlskoga kommun 2020-2022PDF

Har ni frågor, funderingar eller vill ha de översatta dokumenten, kontakta kommunens minoritetsstrateg på e-post: anne.agren@karlskoga.se

Uppdaterad 2020-10-12