Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

28 februari 2020 - Stöd & omsorg

Satsningarna på välfärdsteknik fortsätter

Karlskoga kommun fortsätter satsningarna på välfärdsteknik för att förbättra vardagen för brukare inom äldreomsorgen. Nattkameror införs nu successivt på vård- och omsorgboenden för att öka tryggheten för de boende.

Förra årets prioriterade satsning inom välfärdsteknik handlade om att utveckla en meningsfull vardag. Då köptes robotkatter in till kommunens alla vård- och omsorgboenden och därtill en digital gungstol och en google-cykel.

Ser många fördelar

Erfarenheterna med de nya nattkamerorna är positiva och nattpersonalen som använt kamerorna vill gärna ha fler eftersom de ser många fördelar. De har bland annat märkt att de skapar ett större lugn.

– Att få röra sig fritt är många gånger lugnande när man är orolig så det kan handla om att låta de som är uppe och vandrar få göra just det utan att bli störda av larm samtidigt som vi kan vara med och möta upp vårdtagaren när så behövs, säger Eva Persson som är kanslichef på socialförvaltningen.

Uppskattade satsningar

Satsningarna inom digital välfärd kommer att fortsätta under 2020. Socialförvaltningen kommer att pröva olika saker för att se vad användarna tycker är bäst.

– Detär en spännande utveckling inom detta område som nu sker i många kommuner i landet. Satsningarna som gjordes med robotkatter med mera under förra året uppskattades mycket ute på våra boenden, säger Eva Persson.

Faktaruta

Socialstyrelsens uppdrag om utveckling av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna anknyter till mål 9 och 10 i Agenda 2030 för hållbar utveckling. Det handlar bland annat om att minska ojämlikheten inom och mellan länder och verka för att alla människor blir inkluderade.

De digitala lösningarna ska utgå ifrån verksamhetens behov där den underlättar för medarbetarna och bidrar till högre patientsäkerhet. Men tekniska hjälpmedel skapar även möjligheter till självständighet och självbestämmande hos brukare som exempelvis kan bo kvar hemma.

Socialstyrelsen definition av välfärdsteknik är: Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om digitala trygghetslarm, tillsyn via kamera, sensorer för påminnelser, robotar och datorprogram

Uppdaterad 2020-02-28