Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

22 november 2019 - Utbildning & barnomsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Barnkonventionens dag i centrum på Aggerudsskolan

I onsdags firade barnkonventionen 30 år och på Aggerudsskolan uppmärksammade man detta genom att elever i alla åldrar, från förskoleklass till årskurs sex, tillsammans fick arbeta med barnkonventionen.

Det var kul att få prata och pyssla kring barnkonventionen och också kul att få vara med elever från olika klasser säger Dea Ekrot, som går i klass 5.

Dea Ekrot var i en grupp som jobbade med artikel 23 som rör funktionshinder. Gruppen ritade och målade bilder om olika funktionshinder och om hur deras vardag kan bli bättre med hjälpmedel. Svea Nilsson var i gruppen som jobbade med artikel 28 ”alla barn har rätt till utbildning”.

Jag tycker vi lärt oss hur olika skolor kan se ut och fungera. Våran skola är väldigt bra säger Svea Nilsson, elev 5A.

På skolan har ett arbete sedan tidigare pågått om elevernas eget ansvar och skyldigheter utifrån den nya läroplanen. Detta arbete kommer också fortsätta att arbetas med i elevrådet och i trivsel- och trygghetsrådet där elever från årskurs 2-6 deltar.

Innan har eleverna trott att barnkonventionen bara handlat om deras rättigheter som barn men nu har dem lärt sig att det också handlar om vilka skyldigheter dem själva har säger Monica Olsson, skolkurator.

Enligt Monica Olsson så uppskattar eleverna att jobba i grupp över klassgränserna. Det är ett sätt att jobba förebyggande och främjande för barn som inte har det så lätt eller behöver andra sociala sammanhang än det vanliga klassrummet.

Fakta om barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättig­heter antogs av FN:s general­församling den 20 november 1989 och trädde i kraft den 2 september 1990. Bakom de här viktiga bestämmel­serna om barns rättig­heter ligger många års arbete.

Barn­konven­tionen är ett rätts­ligt bindande inter­nationellt avtal som slår fast att barn är indi­vider med egna rättig­heter, inte för­äldrars eller andra vuxnas ägo­delar. Den inne­håller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grund­läggande prin­ciper som alltid ska be­aktas när det handlar om frågor som rör barn:

Artikel 2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Artikel 3. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

Artikel 6. Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Artikel 12. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Barnkonventionen UNICEFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 2019-11-22