Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

18 november 2019 - Uppleva & göra

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kultur- och förening bli kvar i nuläget

På kommunfullmäktige den 12 november fattades beslut att godkänna en rapport om kultur- och föreningensverksamheten i Karlskoga kommun. Det innebär att nämnden och förvaltningen blir kvar i nuläget.

Kultur- och föreningsverksamheterna i Karlskoga kommun har under året utretts av en extern konsultbyrå, KPMG. Utredningen resulterade i en rapport som såväl kommunstyrelsen som kommunfullmäktige beslutat att godkänna.

Kommunfullmäktige vill särskilt att man ser över punkt nummer fyra i rapporten:

Den politiska ledningen i kommunen behöver ta ett samlat grepp om hela kommunens organisation. Karlskoga kommun behöver rusta sig inför en eventuellt tuffare ekonomi framöver. För att göra detta behöver den politiska styrningen ta ett helhetsgrepp om kommunens organisation för att hitta möjligheter till nämndövergripande samarbeten, utvecklings-och effektiviseringsmöjligheter. Detta för att kunna spara pengar men med bibehållen, eller stärkt, kvalitet.

Kommunstyrelsen och nämnderna behöver arbeta tätt tillsammans och våga utmana och ifrågasätta sina egna uppdrag inom nämnderna. Ha täta dialoger på ordförandenivå i kommunen.

Marias Motins uppdrag som tillförordnad förvaltningschef förlängs till och med 30 juni 2020.

Hela rapporten om kultur- och föreningsverksamheten PDF

Uppdaterad 2019-11-19