Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

16 oktober 2019 - Kommun & politik

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Cecilia Ljung, Adam Granqvist, Anna Ragén, Rosa Sengonzi och Kristin Adamsson representerar Karlskoga kommun som barnrättskommun vid internationellt toppmöte i Tyskland.

Deltar i internationellt toppmöte som barnrättskommun

15-18 oktober kommer UNICEF och staden Köln att vara värd för det första internationella toppmötet om barnrättsvänliga städer. Karlskoga kommun har fått en fin inbjudan att representera Sverige och åker dit med utvalda personer från kommunen.

Toppmötet samlar 500 nationer och det är borgmästare, lokala ledare/barnrättsexperter, tekniska experter och barn och ungdomar från städer runt om i världen. De träffas för att diskutera innovativa metoder för att främja barns rättigheter genom lokalt engagemang och för att identifiera och utbyta god praxis på lokal nivå. Det är nu trettio år sedan barnkonventionen antogs vilket innebär en unik möjlighet att återkoppla till FN: s barnkonvention och förbättra strategier för att bygga hållbara, barnrättsvänliga städer.

Vad händer i Tyskland?

Sverige har ett högt anseende för sitt arbete med rättighetsfrågor för barn. Därför har Karlskoga fått möjlighet att få taltid på seminarier om både barns rätt till idrott och rättighetsbaserd skola. Karlskoga har även skickat in ett kort inspelat anförande där kommunfullmäktiges ordförande Anna Ragén beskriver vad som är det viktigaste frågorna för en barnrättskommun. Två ungdomar från Karlskoga representerar Sverige som de enda ungdomsdelegaterna från vårt land. Det är stort. Det är är Adam Granqvist och Rosa Sengonzi, båda aktiva i Karlskoga kommuns Ungdomsfullmäktige och de får sällskap av Kristin Adamsson, som är ansvarig för ungdomarnas utvecklingsarbete i kommunen.

Adam och jag har fått 10 minuter där vi ska prata om ungas rättigheter, det är viktigt att alla blir inkluderade i samhället och det måste finnas ett samspel mellan unga och gamla där alla är lika mycket värda och där alla får komma till tals, säger Rosa Sengonzi, som även tillägger att hon är ”sjukt taggad” över att få åka till Tyskland.

Utsatta barn och deras rättigheter

Något som kommer att lyftas rent konkret under de här dagarna är vårt arbete med Dansa Pausa, som Karlskoga kommun arbetar med och Rättighetsbaserad skola, som flera skolor i både Degerfors och Karlskoga kommuner arbetar med arbetar med. Cecilia Ljung, folkhälsochef Karlskoga Degerfors kommuner är inbjuden att medverka i en paneldiskussion om rättighetsbaserad skola samt ha del i ett seminarie som handlar om barnets rättigheter och sport. Anna Ragén, kommunfullmäktiges ordförande i Karlskoga är specifikt inbjuden att diskutera utsatta barn och deras rättigheter. Detta är en privat diskussion med en utvald grupp från olika länder som UNICEF anses vara i framkant för att implementera rättigheter för alla barn oavsett etnicitet i respektive stad.

Anna Ragén och Cecilia Ljung betonar vikten av att innehållet i den här resan främst utgår från barnets perspektiv och att demokratifrågan är oerhört viktig. Båda är stolta och även ”taggade” över att representera Karlskoga kommun och UNICEF som nyutnämnd barnrättskommun.

Vad betyder demokrati för Adam Granqvist och Rosa Sengonzi? Hur beskriver Anna Ragén, kommunfullmäktiges ordförande, vad som är de viktigaste frågorna för en barnrättskommun?

Uppdaterad 2019-10-17