Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

22 maj 2019 - Trafik & infrastruktur

Tyck till om Karlskogas cykelvägar

Karlskoga kommun arbetar aktivt för att vara en kommun där det är enkelt att välja cykeln som transportmedel. Nu vill vi gärna veta vad Karlskogaborna tycker om cykelmöjligheterna i Karlskoga. Genom att svara på en enkät kan du bidra med dina synpunkter.

Enkäten innehåller bland annat frågor om vad som påverkar valet av transportmedel, vad som fungerar bra med cykelvägnätet idag och vad som kan utvecklas till det bättre. Deltagandet i enkätundersökningen är frivilligt och dina svar är anonyma. För att dina synpunkter ska komma med i resultatsammanställningen behöver du svara senast 3 juni.

Att få ta del av synpunkter och tankar från de som transporterar sig i Karlskoga idag är en jätteviktig del i det fortsatta arbetet med att utveckla cykelvägnätet i kommunen, säger Therese Sundin, miljösamordnare på Karlskoga kommun.

Enkätundersökningen har i dagarna skickats ut till 400 slumpmässigt utvalda personer som bor i Karlskoga. Om du inte är en av dem som fått den i brevlådan, finns nu möjligheten att besvara enkäten digitalt via länken nedan. För dig som hellre vill besvara enkäten i utskrivet format, går det bra att kontakta Karlskoga kommuns servicecenter.

Enkät om att cykla i Karlskogalänk till annan webbplats

Om cykelprojektet

I cykelprojketet som just nu pågår i kommunen ska man bland annat ta fram en övergripande cykelplan för hela kommunen som ska visa hur cykelvägarna kan bindas ihop och förbättras till ett cykelvägnät där det är lätt att hitta, cykla och parkera. Man ska också ta fram ett digitalt verktyg för att visa hur man på ett enkelt sätt kan ta sig fram med cykel i Karlskoga. Under projektet ska man också ordna olika prova-på-kampanjer för att uppmuntra Karlskogaborna att cykla mer.

Projektet sträcker sig från 1 november 2018 till och med 31 augusti 2020 och finansieras av ett bidrag från Energimyndigheten.

Uppdaterad 2019-05-22