Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

21 maj 2019 - Bygga, bo & miljö

Karlskoga kommun erbjuder djurägare gratis gräs till djuren

Även i år erbjuder Karlskoga kommun djurägare att kostnadsfritt använda delar av den kommunala marken för att kunna ta in gräs på eller använda som bete till sina djur.

Förra årets sommartorka skapade en svår situation för många djurägare med att få ihop tillräckligt med vinterfoder till sina djur. Då erbjöds djurägare i kommunen att använda delar av den kommunala marken för att kunna ta in gräs på eller att använda som bete, något som erbjuds även i år. Det kommer i första hand vara mindre ytor som kan erbjudas men ett fåtal större arealer finns också. I huvudsak är det områden som lämpar sig att slå som hö/ensilage men även platser som kan vara möjliga för bete. Respektive djurägare får själv bedöma om området är möjligt att nyttja eller inte.

Karta med tillgängliga markområden för bete eller slåtter.länk till annan webbplats

För att säkerställa en kontrollerad hantering så kommer de som vill ha tillgång till den kommunala marken att få teckna ett avtal på ett år, vilket gör det möjligt att använda marken under hela avtalstiden. Avtalet tydliggör också vilket ansvar som ligger på djurägaren under avtalsperioden.

Ansök om betesmark

Du som är intresserad av att få tillgång till betesmark till dina djur, alternativt ha som slåtter/slå gräs, kan redan nu anmäla intresse till kommunens Servicecenter som tar hand om din ansökan och hänvisar dig vidare. Vid ansökan får du meddela ditt namn och fastighet, vilka djur du har som fodret/betet ska gå till, om du är intresserad av slåtter, bete eller både och. Kommunen kommer att sammanställa inkomna önskemål och hantera dess efter turordning. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via Facebook utan det är telefon eller e-post som gäller

E-post: kommun@karlskoga.se

Telefon: 0586-61000

Uppdaterad 2019-05-21