Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

16 maj 2019 - Kommun & politik

Ulrika Lundgren, Annika Borg, P-O Wickström, Martin Hårsman, Kenneth Sundqvist och Cecilia Ljung deltog på olika sätt i veckans trygghetskonferens i Karlskoga.

Arbetet mot brott ökar tryggheten på sikt

I veckan genomfördes en viktig trygghetskonferens i Karlskoga för att stärka det lokala brottsförebyggande arbetet och för att öka förståelsen kring varför människor begår brott.

Linda Lindblom, BRÅ

Dagen invigdes av Maria Larsson, landshövding i Örebro län, Dan Persson, regionpolismästare och Inga-Lill Andersson (C) förtroendevald Karlskoga kommun.

Drygt hundra berörda personer deltog i konferensen som gick under namnet Tillsammans mot brott.

Syftet med konferensen var att öka kunskapen, stärka kompetensen och i förlängningen ta steg som i sin tur minskar brott och ökar tryggheten.

Därför begås brott

P-O Wickström, forskare från Cambridge var en av konferensens inbjudna förläsare. Han illustrerade vad forskningen inom brottsförebyggande arbete kommit fram till och poängterade att det är viktigt att förstå varför människor begår brottshandlingar. Grundargumentet, enligt Wickström, är att människor begår brott som kan anses vara acceptabla handlingar i en specifik situation, och vissa människor uppfattar vissa brottshandlingar som acceptabla i vissa omständigheter. Det kan handla om att bli utsatt för yttre tryck, dålig självkontroll eller en svag vilja.

Imponerande samarbete

Det förebyggande arbetet inom brott kommer att fortsätta och Linda Lindblom, inbjuden från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Stockholm berättade om det nationella arbetet. Linda Lindblom uttryckte också att hon var mycket imponerad av samarbetet mellan Karlskoga och Degerfors.

Deltagarna fick med sig olika kunskap som förhoppningsvis kan generera ökad trygghet i närområdet och arrangörerna kommer att använda konferensen för ett systematiskt och långsiktigt arbete tillsammans mot brott.

Bakgrund

Trygghetskonferensen är en samverkan mellan BRÅ i Karlskoga och Degerfors (kommuner och polis) och Länsstyrelsen i Örebro län där syftet var att fördjupa kunskapen gällande brottsförebyggande arbete. Konferensens namn Tillsammans mot brott är samma som namnet på nationell brottsförebyggande strategi.

Lokala brottsförebyggande rådet (LokBrå) är ett rådgivande forum mellan kommuner och polis där information ges om det aktuella brottsförebyggande arbetet i de båda kommunerna.

Uppdaterad 2019-05-16