Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

15 maj 2019 - Bygga, bo & miljö

Illustrationen visar det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen.

Byggstart för bostäder vid Aggerudsviken

Tisdag 14 maj togs det första spadtaget för byggnation av två flerbostadshus vid Aggerudsviken i Karlskoga.

De två husen kommer ligga vid den gamla småbåtshamnen i Aggerudsviken alldeles intill sjön Möckeln. De kommer att rymma 28 lägenheter fördelat med allt från ettor till fyror. Bostäderna som nu börjar byggas beräknas vara klara för inflyttning under andra halvåret 2020.

Två blivande grannar tog de symboliska första spadtagen till de nya bostäderna som ska byggas vid Aggerudsviken.

Markanvisningstävling

I slutet av 2016 bjöd Karlskoga kommun in ett antal bygg- och fastighetsföretag till en så kallad markanvisningstävling för ett bostadskvarter vid Aggerudsviken, strax intill gamla små-båtshamnen. På platsen som ligger in till sjön Möckeln är det möjligt att bygga upp till fyra våningar. Fem aktörer lämnade in intresseanmälan när anmälningstiden gått ut. Förslagen studerades och bedömdes utifrån bland annat gestaltning, anpassning till platsen, lägenhetsfördelning och genomförbarhet. Därefter utsågs Widen & Eriksson Byggnads AB förslag till det vinnande förslaget som nu kommer påbörja byggnationen av sitt förslag.

Uppdaterad 2019-05-15