Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

7 maj 2019 - Kommun & politik

Dags att söka bidrag ur
Stiftelsen Karlskoga Barnfond

Karlskoga kommun förvaltar donationsfonden Stiftelsen Karlskoga Barnfond (tidigare Stiftelsen 1:a Majblomman) och fram till den 20 maj är det möjligt att söka bidrag från denna fond.

Fondens syfte är:

Fondens medel skola i första hand användas till bekostande av lantvistelse för tuberkuloshotade, sjuka eller klena barn. I andra hand ska fondens medel användas till bekostande av lantvistelse för av annan sjukdom hotade, sjuka eller klena barn.

Så ansöker du:

Ansökan om bidrag ska ske skriftligt på en speciell ansökningsblankett som finns länkad till längre ner på sida. Blanketten kan även hämtas på Kommunstyrelsens ledningskontor.  

För att ansökan ska behandlas krävs det att den är komplett ifylld och efterfrågade bilagor lämnas tillsammans med ansökningsblanketten. Ansökningar som inte är kompletta kommer att avslås.

Beslut om utdelning tas av Donationsstyrelsen och besked lämnas endast skriftligt under juni 2019.

Ansökan är öppen till den 20 maj 2019 och lämnas till:

Stiftelsen Karlskoga Barnfond
Karlskoga kommun
1. Ekonomiavdelningen
691 83 Karlskoga

Besöksadress för att hämta blanketten är Katrinedalsgatan 2-4, Karlskoga.

Uppdaterad 2019-05-07