Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

2 april 2019 - Bygga, bo & miljö

Kilstabäcken utreds för framtida lösningar

Karlskoga kommun har inlett en utredning i Kilstabäcken inför ett kommande arbete med att ta fram lösningar för vattenhanteringen och vattenkvaliten i området.

För att få en ökad kunskap om vattenkvalitén och Kilstabäckens mående kommer man att, med hjälp av en konsult, ta prover i bäcken under april månad. Framåt skall man också ska se över vattenkvaliten och hitta hållbara lösningar som bland annat minskar risken för översvämningar i bostadsområden i närheten.

Utredningen ger också möjlighetet att arbeta med åtgärder som kan bidra till ökad biologisk mångfald.

Kilstabäcken

Kilstabäcken rinner från Fisksjön i söder till Lonnen i norr. Bäcken påverkas i de övre delarna kraftigt av dagvatten och flödet kan variera snabbt och mycket. Översvämningar har förekommit i bostadsområden som ligger nära bäcken.

Redan sedan tidigare har kommunen gjort insatser, bland annat byggdes en dagvattendamm i Botorp, 2014, för att minska belastningen på Kilstabäcken. Dammen har bidragit till förbättringar - men ytterligare åtgärder kommer behövas.

En del av projektet i Kilstabäcken finansieras av bidrag som Karlskoga kommun har fått från Lokala naturvårdssatsningen (LONA) för att genomföra våtmarkssatsningar.

Uppdaterad 2019-05-03