Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

1 april 2019 - Kommun & politik

Här är delar av lokala brottsförebyggande rådet (Lokbrå) som höll sitt första möte för mandatperioden.

Introduktion till brottsförebyggande arbete

Nu har Lokala Brottsförebyggande rådet haft sitt första möte för året.

Rådet sammanträder 3 gånger om året för att stämma av och diskutera det brottsförebyggande samarbetet mellan olika aktörer i samhället. Då den nya politiska mandatperioden medfört en rad nya ansikten blev mötet för många en introduktion till hur Karlskoga och Degerfors förvaltningar tillsammans med polisen jobbar med brottsförebyggande arbete. På dagordningen stod, bland annat, avstämning av viktiga insatser under 2018. Till dessa kan nämnas:

  • Framtagen ANDT-strategi (alkohol, narkotika, doping & tobak) för Karlskoga och Degerfors
  • Trygghetsvandringar
  • Genomförd drogfri skolavslutning
  • Inledd utbildning i kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete

Rådet gästades också av Annika Borg från länsstyrelsen som berättade om sitt arbete som regional brottsförebyggande arbete.

- Aktörerna i Karlskoga och Degerfors präglas av engagemang och prestigelöshet vilket är grundförutsättningar för den här typen av arbete.

Nye ordföranden Martin Hårsmar (M) summerar mötet som mycket givande och viktigt för samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

- Det finns en väldig kraft och potential att göra gott i samhället med den här typen av samverkan.

Den 14 maj hålls konferensen Tillsammans mot brott, i samarbete med de kommunala bolagen. Professor Per-Olof Wikström från Cambridge-universitetet gästar då konferensen och talar om metoder för att stärka användarkompetensen och förståelsen kring varför människor begår brottshandlingar, men även lyfta situationell handlingsteori. 

Uppdaterad 2019-04-01