Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

12 mars 2019 - Kommun & politik

Annelie Bramvehl, Martin Hårsmar, Torbjörn Bergvall, Pontus Qvick och Simon Rahnasto är alla förtroendevalda från Karlskoga, som deltog i vårens första dialoglunch tillsammans med skolelever vid Skrantaskolan.

Givande dialog mellan elever och förtroendevalda

Årets första dialoglunch är avklarad. Det var Skrantaskolans elever som fick besöka under lunchen av Karlskogas förtroendevalda.

10 maj är nästa dialoglunch.

Dialoglunch genomförs varje år på högstadie- och gymnasieskolor i Karlskoga och är en del i kommunens utvecklingsarbete för ung medborgardialog. Det är kommunen som bjuder in förtroendevalda till elevernas lunchrast och syftet är främst att öka delaktigheten och inflytande för ungdomarna. 

Genom de här dialogerna får eleverna chansen att ställa frågor och få inblick i våra förtroendevaldas uppdrag och vardag, samtidigt som våra valda politiker får insyn i hur barn och unga upplever att det är i Karlskoga. Ett givande och tagande under en timmes lunch!

Det är bra att politikerna kommer hit till oss på skolan. Då får vi möjlighet att lära känna dem och få framföra våra åsikter. De är ju vanliga människor precis som oss, säger Ronja, Emelie och Alwa som alla går i årskurs nio.

De förtroendevalda som närvarade vid det här tillfället tyckte det var lätt att få igång samtal med eleverna och att dialoglunchen som metod har fungerat bra över tid.

Det är en ganska hög tröskel för eleverna in i politiken och ett sånt här tillfälle ger ungdomarna möjlighet att göra sin röst hörd och få kunskap i hur det går att påverka. Några elever har uttryckt sin förvåning när det framkommer att vi förtroendevalda har andra jobb utöver vårt förtroendeuppdrag, säger Martin Hårsman som representerar folkhälsonämnden.

Återkoppling

Dialogen mellan ungdomarna och förtroendevalda dokumenteras och sammanställs av Kristin Adamsson, folkhälsoutvecklare på Karlskoga kommun. Hon var nöjd med den första dialoglunchen i Karlskoga och hoppas att det leder till att ungdomarna får både insikt och kunskap i hur beslutsprocessen ser ut i kommunen. Samtidigt som de förtroendevalda får chans att lyssna in och få med ungdomarnas perspektiv som kan användas i den processen.

Läs mer om dialoglunchen

Uppdaterad 2019-03-12