Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

14 februari 2019 - Trafik & infrastruktur

Skoterkörning i Karlskoga kommun

Vinter och mycket snö innebär att många tar fram snöskotern. Vi vill därför passa på att påminna om att det inte är tillåtet med skoterkörning inom Karlskoga tätort.

Skoter får endast köras i terräng utanför tätorten, där det inte stör någon, om marken är snötäckt och du inte orsakar skada på skog eller mark.

Det är trafikförordningen och terrängkörningslagen som reglerar vad som gäller för skoterkörning. Där kan man läsa att störande körning med motordrivet fordon inte får äga rum vid bostadsbebyggelse. Man får alltså inte köra med skoter eller annat terrängfordon i bostadsområden, varken i terrängen eller på vägarna. Inte heller utanför tätorten får man köra med terrängfordon på allmäna vägar.

I kartan kan du se vilket område som räknas som tätbebyggt område i Karlskoga.länk till annan webbplats

Uppdaterad 2019-02-14