Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

7 februari 2019 - Trafik & infrastruktur

Enkäten som gör oss bättre: Kritik på teknik

I början av februari skickas en enkätundersökning som heter Kritik på teknik ut till 500 slumpmässigt utvalda personer i Karlskoga kommun. Där har kommuninvånare möjlighet att tycka till och lämna sina synpunkter om den kommunala tekniken.

Undersökningen ger kommunen möjlighet att bilda en uppfattning om vad medborgarna i Karlskoga kommun tycker med fokus på tekniska frågor, exempelvis gator, vägar, cykelvägar, parker, lekplatser, dricksvatten, avlopp, avfall, återvinning och sophämning.

Möjlighet till förbättring

Svaren hjälper oss också att ta reda på om Karlskoga kommun lever upp till de krav som medborgarna ställer på god service eller om det finns brister som kommunen behöver göra något åt. Svaren är viktiga eftersom det ger möjlighet till förbättring.

Del av en större undersökning

Undersökningen har genomförts vart tredje år sedan 90-talet och utförs på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Resultatet från enkätundersökningen redovisas i oktober i en övergripande rapport som SKL publicerar. Där jämförs deltagande kommuner med varandra och med riket.

Uppdaterad 2019-02-07