Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

31 januari 2019 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nedtagning av träd vid Immetorp

Två stora almträd vid Immetorp söder om E18, som dog för många år sedan, har nu beskurits. Kvar är liggande och stående död ved som framöver kommer att fungera som värdefull boplats och ge skydd och föda åt djur och andra organismer.

De två almarna dog på grund av en översvämning som orsakats av problem vid pumphuset som står alldeles intill. I samband med att det blåsiga vädret efter nyår rasade större grenar ner på pumphuset och den intilliggande gång- och cykelvägen. Med anledning av det har kommunen nu säkrat pumphuset och gång- och cykelvägen genom att beskära almarna och lämnat kvar en hel del av de döda träden i form av stående och liggande död ved.

Även döda träd lever

En hög med grenar eller ett dött stående träd kan verka ointressant vid en första anblick. Men många djur, växter och svampar är beroende av död ved i form av stående torrträd, eller liggande döda stammar och grenar. Den döda veden tjänar som föda, boplats eller skydd för dessa organismer. Kvarlämnade högar med grenar och ris fungerar som vinterbostad åt till exempel igelkottar. Död ved är en bristvara i dagens brukade landskap och kommunen bidrar till att öka möjligheterna för dessa arter genom att spara död ved där det är lämpligt.

Uppdaterad 2019-01-31