Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

23 januari 2019 - Kommun & politik

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

För att barnens rättigheter ska bli uppfyllda måste folk känna till att barnkonventionen finns och förstå vad konventionen innebär konkret för varje förvaltning i kommunerna.

Barnrättsguiden ska öka kunskapen om barnets rättigheter

Den här veckan har Barnrättsguiden lanserats på Karlskoga kommuns webbsida. Det är en guide som hjälper både barn och vuxna att öka kunskapen om barnens rättigheter.

När barnkonventionen blir lag nästa år kommer det att bli ännu tydligare att det är ett ansvar för all offentlig verksamheter. Hur man använder barnkonventionen skiljer sig om man exempelvis arbetar med gator parker eller arbetar i förskola och skola. Men, konventionen gäller lika mycket för alla verksamheter, intygar Cecilia Ljung som är folkhälsochef i Karlskoga Degerfors kommuner.

Vi hoppas och tror att vår guide om barnkonventionen kan vara ett sätt av flera att nå ut till anställda i Karlskoga och Degerfors, och även till invånare och barnen själva. Kommunerna Karlskoga och Degerfors har testat en ny arbetsmodell det senaste året, som sker i samarbete med Unicef. Det har gjort att vi har hamnat i framkant med barnkonventionen jämfört med andra kommuner.

Det har varit och är en process som handlar om att inte försköna något, det finns många utmaningar men ingen annan kommun att ta rygg på, Därför att det viktigt att representanter från alla förvaltningar i kommunerna deltar i det förberedande arbetet och för närvarande arbetas på ett utbildningspaket till förtroendevalda och anställda, som senare kommer att få utbildningar i ämnet, säger folkhälsoutvecklare och projektledare Johanna Palm.

Läs mer i Barnrättguiden

Bakgrund

Karlskoga och Degerfors kommun har tecknat en samverkansöverenskommelse med UNICEF och är pilotkommuner för UNICEF Sveriges metod barnrättskommun.

Överenskommelsen innebär i korta drag att vi arbetar i sju steg för att bli en barnrättskommun. Detta ger goda möjligheter för att öka kunskap, samt stärka och utveckla det lokala arbetet med barnkonventionen.

Överenskommelsen pågår fram till 2019 och målsättningen är att vi under den perioden ska höja och säkra barnrättsperspektivet i kommunerna som organisation.

Uppdaterad 2019-01-23