Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

17 januari 2019 - Stöd & omsorg

Träffpunkt och Kulturrundan – värdefull gemenskap

Träffpunkter är öppna mötesplatser för äldre medborgare i Karlskoga kommun. Här kan du umgås med andra människor och delta i aktiviteter som sittgympa, bingo och musikarrangemang.

Aktiviteterna hålls på Träffpunkt väster (Nickkällan), Träffpunkt öster (Bergmästaren), Träffpunkt centrum (Solbringen) och på Träffpunkt söder (Söderkyrkan). Alla äldre är välkomna till den eller de träffpunkter man själv tycker passar bäst.

Utöver de aktiviteter som hålls på träffpunkterna, så kan du ta en cykeltur i våra parcyklar eller delta i matlag. Matlag innebär att man träffas på i förväg överenskommen plats och äter lunch tillsammans. Vill du ta en cykeltur eller delta i matlag kontaktar du kommunens aktivitetssamordnare Liliana Cortes.

Kulturrundan

Kulturrundan är en del av de sociala aktiviteter som anordnas för äldre i Karlskoga. Olika underhållare besöker de olika träffpunkterna och bjuder på musik, sång och dans. Arrangemanget är gratis och alla kommunens äldre medborgare är välkomna.

Mer information, änmälan och kontakt

Liliana Cortes
Aktivitetssamordnare
E-post: liliana.cortes@karlskoga.se

Hela träffpunktsprogrammet hittar du härPDF

Uppdaterad 2019-01-22