Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

18 mars 2020 - Kommun & politik

Kungörelse för kommunfullmäktige 2020-03-24

Tid: Tisdagen den 24 mars2020, klockan 17:00

Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Hotell Alfred Nobel, Torget 1

Ärenden

1. Information inför kommunfullmäktiges sammanträde 2020
2. Kommunfullmäktiges entlediganden och valärenden 2020
3. Frågor 2020
4. Interpellationer 2020
5. Inkomna motioner 2020
6. Inkomna handlingar KF 2020
7. Information från revisorerna till kommunfullmäktige 2020
8. Budgetflytt från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen
9. Ansökan om särskilt driftbidrag för en samfällighetsförening
10.Samverkansöverenskommelse polis och Karlskoga kommun 2020
11.Motion om att utreda möjligheterna att inrätta en finsk/svensktalande äldreombudsman
12. Motion om att manifestera vänortssamarbetet
13.Karlskogaförslag ID5103 Cykelbana mellan Bråten och Granbergsdal 

Ärendelista och handlingar
Ärendelista såväl som samtliga handlingar finns till­gängliga på Kommunstyrelsens hus, kansliavdelningen, Katrinedalsgatan 2–4, Karlskoga.

Hela ärendelistan och handlingar finns på www.karlskoga.selänk till annan webbplats under rubrik Kommun & politik/kommunfullmäktige.länk till annan webbplats

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Välkommen!

Anna Ragén
Kommunfullmäktiges ordförande

Lyssna på dina politiker! Direktsändning från kommunfullmäktiges sammanträde: 97,0 MHz Cityradion.

Uppdaterad 2020-03-18