Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

8 oktober 2019 - Kommun & politik

Kungörelse kommunfullmäktige 15 oktober 2019

Tid: Tisdagen den 15 oktober 2019, klockan 17:00

Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Hotell Alfred Nobel, Torget 1

Ärenden

1. Information kommunfullmäktiges sammanträde oktober 2019
2. Kommunfullmäktiges entlediganden och valärenden 2019
3. Frågor 2019
4. Interpellationer 2019
5. Inkomna motioner 2019
6. Inkomna handlingar KF 2019
7. Motion om möten i egna lokaler inom Karlskoga kommun
8. Motion om att införa en generationsbrygga mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och skolor
9. Delårsrapport januari-augusti 2019 Karlskoga kommun
10. Program för arbetet mot våld i nära relation
11. Riktlinjer pensionshandläggning - förtroendevalda revidering
12. Motion om ny översiktsplan
13. Motion om att erbjuda betald praktik till elever som läser på vård och omsorgsprogrammet
14. Karlskogaförslag ID5116 Fasad Kulturskolan

Ärendelista och handlingar
Ärendelista såväl som samtliga handlingar finns till­gängliga på Kommunstyrelsens hus, kansliavdelningen, Katrinedalsgatan 2–4, Karlskoga.

Hela ärendelistan och handlingar finns på www.karlskoga.selänk till annan webbplats under rubrik Kommun & politik/kommunfullmäktige.länk till annan webbplats

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Välkommen!

Anna Ragén
Kommunfullmäktiges ordförande

Lyssna på dina politiker! Direktsändning från kommunfullmäktiges sammanträde: 103,8 alt. 97,0 MHz Cityradion.

Uppdaterad 2019-10-08