Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

19 november 2018 - Trafik & infrastruktur

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Enkät om jämställd snöröjning

Som första kommun i Sverige infördes jämställd snöröjning i Karlskoga för snart tio år sedan. Nu ska detta följas upp med en enkät.

Vi vill se hur välkänt arbetet med jämställd snöröjning är i Karlskoga och därför genomför vi just nu en uppföljning av arbetssättet, dels för att se hur det fungerar idag men också hur det kan utvecklas, säger Lotta Björkman, utredare i Karlskoga kommun.

Enkäten innehåller ett antal frågor och ett filmklipp som mer i detalj beskriver hur vi
arbetar med snöröjning i Karlskoga kommun. Vi uppskattar om du tar dig tid att
besvara enkäten, ditt bidrag är en viktig del i vårt fortsatta arbete med att utvärdera snöröjningen i kommunen. Att svara på enkäten tar cirka 4-5 minuter och dina svar är anonyma. Sista dagen för att svara är 9 december. Uppföljningen beräknas vara klar första delen av 2019. 

Den som inte har möjlighet att svara digitalt på enkäten kan kontakta Karlskoga kommuns servicecenter som då kan lämna ut en enkät i pappersform. Sista dag för att lämna in den är också den 9 december.

Enkät om jämställd snöröjninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är jämställd snöröjning?

I Karlskoga kommun innebär jämställd snöröjning exempelvis att gång- och cykelvägar, förskolor och busshållsplatser prioriteras framför bilvägar vid snöröjning. Prioriteringen grundar sig bland annat på att de som tar sig fram till fots eller på cykel påverkas mer av en decimeter snö än vad den som kör bil gör. Först när det grundläggande nätet har snöröjts fortsätter snöröjningen på resten av våra gator och vägar.

Uppdaterad 2019-01-23