Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

31 oktober 2018 - Kommun & politik

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Servicecenter permanentas

Servicecenter – kommunens ”en väg in” för medborgarna – permanentas efter två framgångsrika år.

För att hitta rätt form startades Karlskoga kommuns Servicecenter den 4 oktober 2016 som ett tidsbegränsat projekt, ett projekt som slog väl ut och den 22 oktober beslutade kommunstyrelsen att permanenta Servicecenters verksamhet. Resultaten i de utvärderingar och mätningar som gjorts visar att servicecenter påverkat
medborgarnas uppfattning och näringsliv i positiv riktning, när det gäller
service och bemötande och kvalitet på svar när det gäller enkla frågor. Vilket
var huvudsyftet med att införa ett servicecenter.

Resultatet i olika mätningar ger en tydlig bild av att satsningen på ett servicecenter var riktig. Karlskoga kommun har till exempel gått från plats 113 till plats 17 i SKL:s mätning vad gäller bland annat bemötande och tillgänglighet och det är vi mycket glada och stolta över, säger Lisa Bysted, enhetschef för Servicecenter. Karlskoga ligger därmed i toppen bland svenska kommuner.

Eftersom arbetssättet med ett Servicecenter avlastat förvaltningarna har de i sin tur kunnat öka kvaliteten på handläggningen av specialistärenden.

Nu forsätter vi arbetet tillsammans med förvaltningarna med att göra det enkelt för medborgarna att ha kontakt med kommunen och få svar på frågor och enklare handläggning. Bland annat kommer vi vara med i utvecklingen av e-tjänster, fortsätter Lisa Bystedt.

Om Servicecenter

Karlskoga kommuns servicecenter öppnade 4 oktober 2016. Projekttiden var bestämd till totalt två år men efter utvärdering beslutades att förlänga projekttiden ytterligare ett år och nu, hösten 2018, har servicecenter varit igång i två år. Sedan
servicecenter startade 2016 har man handlagt 22 800 kommunvägledningsärenden och besvarat 150 000 växelsamtal

Uppdaterad 2018-10-31