Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

20 september 2018 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Fisksjön förbättras för folk och fågel

Nu drar kommunen tillsammans med Länsstyrelsen igång ett projekt runt Fisksjön i Karlskoga – en sjö som framförallt är till för olika våtmarksfåglar och där djur betar på strandängarna bredvid. Åtgärderna som nu ska genomföras är bland annat till för att främja fågellivet i området, exempelvis ska nytt stängsel sättas upp och hagarna utökas.

Arbetet startar under vecka 38 och pågår i ungefär tre veckor. De åtgärder som kommer genomföras inledningsvis är:

  • Stängslet vid Fisksjön sätts om och det gamla taggtrådsstängslet byts ut till ett modernt elstängsel.
  • Betesmarkerna utökas så att delar av skogen kommer att betas av djuren. Det underlättar skötseln av strandängarna och utvecklar även de biologiska värdena i skogen.
  • Befintliga vandringsleder kommer även fortsättningsvis gå genom skogen och nu delvis genom hagarna med betande djur. Där kommer det att finnas självstängande grindar för att djuren inte ska smita ut. För de som inte vill gå igenom hagarna där djuren är kommer det att göras iordning en stig utanför stängslet.
  • Området vid fågeltornet som ligger vid skogskanten kommer utvecklas med nya rastbord. Både fågeltornet och rastplatsen kommer vara utanför det stängslade
    området.
Uppdaterad 2019-02-22