Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

13 september 2018 - Utbildning & barnomsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Annika Löwbom

Annika Löwbom.

AR-projekt fick hemmasittande elev tillbaka till skolan

Alla skolor kämpar till och från med frånvarande elever -  många elever och familjer är drabbade. Med en ny teknisk lösning hoppades Peter Svensson, rektor på Skrantaskolan i Karlskoga och projektledare för HoloEd, att hitta en lösning för att få in eleverna i skolan igen. Och det lyckades med hjälp av  teknik och en fantastisk lärare.

Den elev som ingick i pilotprojektet kommer från en kommun cirka tio mil bort och hade varit långvarig hemmasittare men har nu börjat gymnasiet på den linje hon önskat.

- Detta hade inte varit möjligt utan Skrantaskolans engagerade och mycket kompetenta lärare Annika Löwbom, säger Peter Svensson.

HoloEd – närvarande undervisning på distans

Projektet HoloEd är en förstudie för att se hur Augmented Reality (AR) kan användas för att utveckla nya former av distanslärande för att minska de kunskapsluckor som uppstår för elever som av olika skäl har svårt att delta i ordinarie undervisning. Det kan gälla både elever som är hemma på grund av längre sjukdom samt så kallade hemmasittare som inte går i skolan på grund av sociala orsaker.

AR teknik

Tekniken kallas även förstärkt verklighet och innebär att sinnesintrycken kommer från både verkligheten och från det digitala på samma gång, till skillnad från Virtual Reality (VR) som är helt och hållet digitalt. Det är samma teknik som används i till exempel Pokémon Go där man lägger ett digitalt lager över den riktiga världen. Det innebär att eleven genom HoloEd-appen och ett par AR-glasögon kan applicera vissa element från klassrummet virtuellt i det rum som eleven befinner sig i.

Stort intresse

Projektet har väckt stort medialt intresse och artiklar har skrivits i bland annat Ny Teknik. HoloEd blev även nominerat av Microsoft att få presenteras på BETT-mässan i London 2018. BETT är den största mässan i Europa inom skola och utbildning med fokus på teknik i skolan.

Uppdaterad 2018-09-13