Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

20 april 2018 - Stöd & omsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ove Nässén, Anneli Lennartzon och Carl Walther ska tillsammans samordna och förbättra metoder kring insamlande data vid förgiftningar, dvs intoxer.

Unik blankett underlättar arbetet med förgiftningar och droger

I Karlskoga finns ett effektivt sätt att samla in statistik kring förgiftningar (intoxer). Detta för att få bättre koll på information kring förgiftningar och vilka nya droger som finns i omlopp.

På akuten i Karlskoga finns en unik blankett där personalen fyller i vad den intagne uppgett att de tagit för substanser. Initiativet till blanketten kommer från arbetsgruppen för förebyggande arbete mot narkotika där representanter för olika verksamheter inom kommunerna och landstinget ingår.

Svårt att spåra nätdroger

Nu har Karlskoga kommun i samverkan med Region Örebro län, och Degerfors kommun tilldelats medel för att vidareutveckla arbetet med statistik över förgiftningar på Karlskoga akutmottagning. Fokus ligger på ett systematiskt arbetssätt kring förgiftningar vid ambulans och akutmottagningar och projektet genomförs i samverkan med akutmottagningen i Karlskoga lasarett . En projektledare har tillsatts, det är Carl Walther som i samarbetar med Ove Nässén och Anneli Lennartzon, ambulans- respektive akutsjukskötar som tillsammans utgör arbetsgruppen i projektet.

Statistik från intoxblanketten vid Karlskoga lasarett visar att det i genomsnitt förekommer mellan tre-fyra drogförgiftningsfall i månaden bland ungdomar under 20 år.

I dag är det svårare att lokalisera drogproblematiken än tidigare, mycket på grund av nätdroger som är svåra att spåra. Men, insamling via intoxblanketten innebär ett snabbt och effektivt samarbete mellan polisen och akuten. Folkhälsoenheten i Karlskoga Degerfors sammanställer blanketterna i ett statistiksystem för analys. När polisen påträffar nya droger så kontaktar de oss direkt, berättar Ove Nässén.

Det som redovisas på intoxblanketten är ålder, kön och vad de tagit för drog. Arbetet innefattar samverkan mellan akut, ambulans, polis och socialtjänst, insamling av information via blanketten och kontinuerlig kompetensutveckling med hänsyn till aktuella preparat för bästa möjliga vård i mötet med förgiftade och
anhöriga

Det här arbetssättet har inneburit ett fantastiskt samarbete med socialförvaltningen som bland annat varit och föreläst för akutpersonalen. Vi har byggt upp ett väldigt bra kontaktnät, säger Anneli Lennartzon.

Uppdaterad 2018-04-20