Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

14 november 2016 - Kommun & politik

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Karlskoga kommun utvald till nationellt jämställdhetsprojekt

Karlskoga kommun är en av 15 kommuner i landet som valts ut att delta i ett projekt för utveckling av jämställdhetsarbete. Det är Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) som driver projektet, med syftet att fler kommuner ska kunna ge kvinnor och män en jämställd
service.

I projektet Modellkommuner utvecklar kommuner sitt jämställdhetsarbete
genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra.

– Det är självklart att vi ska ge invånarna likvärdig service oavsett kön
och att kommunens resurser fördelas jämställt. Det här projektet hjälper
oss att få in ett jämställdhetsperspektiv i det ordinarie arbetet och det
höjer kvaliteten i verksamheten, säger Sven-Olov Axelsson (S),
kommunstyrelsens ordförande.

Modellkommun stöttar arbetet

Karlskoga är tillsammans med Kristinehamn och Uppsala utvalda att
delta med Örebro som modellkommun.

Syftet med projektarbetet är att hämta kunskap, erfarenheter och goda
exempel med fokus på jämställdhetsintegrering från andra kommuner
och sprida i våra olika förvaltningar och verksamheter. Det ska också
bidra till högre kvalitet i kommunens verksamhet genom att säkerställa att
likvärdig service till invånarna oavsett kön. Fokus ligger på ett
systematiskt lärande, det vill säga att både lära in och lära ut kunskap
och erfarenheter. Lärandet tas tillvara i respektive organisation genom att
förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan.

Politiker, chefer och nyckelpersoner

En av framgångsfaktorerna är att kommunen deltar med både politik och
tjänstemän. I arbetsgruppen ingår Anders Ohlsson, kommunfullmäktiges
ordförande, Maria Nyberg, första vice ordförande i kommunstyrelsen,
Karin Björkman, kommundirektör, Patrik Jonsson, förvaltningschef, Ulrika
Lundgren, förvaltningschef och Åsa Holmberg, kvalitetsstrateg.

Projektarbetet startar i mitten av januari 2017.

Läs mer om projekt Modellkommuner på SKL:s hemsidalänk till annan webbplats

Uppdaterad 2016-11-14