Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

21 oktober 2016 - Kommun & politik

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Gör jämlikt - gör skillnad i Karlskoga & Degerfors

I dag kommer Folkets Hus i Degerfors att fyllas av temat: Gör jämlikt - gör skillnad i Karlskoga och Degerfors. Dryga 200 vuxna och ungdomar kommer att delta i årets Folkhälsokonferens. Vilket är rekordmånga deltagare.

Nytt för i år är att Ungdomsforum arrangeras samma dag som folkhälsokonferensen. Det innebär att det blir parallella konferenser under samma tak. 84 ungdomar från samtliga högstadie- och gymnasieskolor i Karlskoga och Degerfors kommer att delta och de kommer att vara en del i programmet där samtal och idéer vid den gemensamma lunchen ska delas i en dialog som bygger på metoden ”Politikerlunch”.     

Recept på jämlik hälsa 
Årets program är väldigt bra med både högaktuella och sakkunniga föreläsare inom sina respektive ämnen. En av föredragshållarna, Olle Lundberg ordförande för kommissionen för jämlik hälsa i Regeringskansliet, har fått i uppdraget att ge regeringen receptet på hur vi inom 25 år ska få en jämlik hälsa i Sverige. Under konferensen kommer han att lyfta in en högst aktuell första nationella delrapport för Sveriges inriktning för jämlikhet i hälsa och social hållbarhet. Konferensens syfte är att fördjupa förståelsen för jämlikhet i hälsa. Den kunskapen ska sedan omsättas i handling både genom det ordinarie folkhälsoarbetet i kommunerna, men också genom kommunernas arbete i stort.    

Det är hög tid att vända utvecklingen för en jämlik hälsa och Folkhälsokonferens/Ungdomsforum 2016 är ett stort steg på vägen dit!  

Uppdaterad 2017-07-25