Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Stockholm Business Alliance - SBA

Stockholm Business Alliance är ett unikt kommunsamarbete startat 2006. Det är ett partnerskap mellan 55 kommuner i åtta län där fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen. Från Örebro län deltar Karlskoga och Örebro i samarbetet.

Stockholm Business Region (SBR) har uppdraget att för regionens räkning och i samarbete med kommunerna genomföra de aktiviteter som pekas ut i den gemensamma verksamhetsplanen.

Avdelningen för investeringsfrämjande på SBR arbetar med att informera om regionens fördelar, identifiera prospects, ta hand om förfrågningar och följa upp de etableringar och investeringar som görs. Utöver detta bidrar partnerkommunerna med lokala resurser.

Den aktiva insatsen riktas i första hand mot ett antal utvalda branscher (IT och telekommunikation, läkemedel-, bio- och medicinteknik, automation och robotik, miljöteknik, bank och finans, turism och logistik), men vi ger alla investerare oavsett bransch en väg in i regionen.

Den internationella marknadsföringen görs under det gemensamma budskapet Stockholm — the Capital of Scandinavia. En annan viktig del av arbetet är att förbättra kommunernas service till företagen på hemmaplan.

Genom att lyfta regionens samlade fördelar skapas bättre förutsättningar för att locka investerare och nya etableringar. Den gemensamma vision är att långsiktigt behålla positionen som norra Europas ledande tillväxtregion.

Uppdaterad 2018-04-18