Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Livsmedelskontroll och avgift

Miljökontoret kontrollerar regelbundet alla livsmedelsverksamheter. Kontrollen sker många gånger oanmält och hur ofta en verksamhet får besök beror på den kontrolltid verksamheten tilldelats vid riskklassningen. Kontrolltiden bestämmer också hur mycket verksamheten ska betala i årlig avgift.

Kontrollbesök

Vid ett kontrollbesök är inspektörens uppgift att kontrollera att företaget uppfyller lagstiftningens syfte; säkra livsmedel. En bristfällig livsmedelshantering kan få allvarliga konsekvenser för många människor. Den vanligaste kontrollen går till så att inspektören kommer på ett besök till verksamheten.

Vid besöket kontrolleras bland annat lokalen och utrustningen, företagets rutiner och system för egenkontroll, personlig hygien m.m. Vi står även till tjänst med information och rådgivning. Ibland utför vi provtagningar.

Riskklassning och årlig kontrolltid

Riskklassning av en livsmedelsverksamhet görs i samband med anmälan om registrering. I samband med första kontrollbesöket av din verksamhet får du ett beslut om riskklass och årlig kontrolltid. All kontroll ska finansieras av företagen och avgiften baseras på den tilldelade kontrolltiden.

Vilken riskklass som verksamheten placeras i bestäms enligt Livsmedelsverkets modell för riskklassificering. Modellen består av tre delar:

  • Riskmodulen utgår ifrån vilken typ av verksamhet det är, produktionens storlek, vilken typ av livsmedel som hanteras samt till vilka konsumentgrupper som företaget vänder sig till.
  • Erfarenhetsmodulen utgår ifrån tidigare erfarenheter från kontrollen på verksamheten. Alla nya verksamheter placeras i normalläget B.
  • Informationsmodulen innebär ett tillägg i kontrolltiden för de verksamheter som märker eller utformar presentation av livsmedel. Syftet med detta tillägg är att konsumenterna inte ska bli lurade eller vilseledda.

Utifrån riskklassningen beräknas sedan den årliga kontrolltiden. För att få fram vilken avgift som livsmedelsverksamheten ska betala multipliceras den årliga kontrolltiden med timtaxan. För närvarande är det 950 kr. Den årliga kontrolltiden för en "standardrestaurang" ligger vanligtvis på mellan 5-7 timmar/år.

Kontrollavgiften betalas i förskott och debiteras första gången det år som verksamheten registreras. Om det vid den ordinarie kontrollen uppmärksammas många eller allvarliga brister som kräver uppföljande besök debiteras verksamheten för den uppföljande kontrollen.

Uppdaterad 2017-10-16